Специфичните подходи на председателя на Окръжен съд-Благоедград отнеха половин час днес на ВСС. И само бързата реакция на "силните" в съдийската колегия Георги Чолаков и Боян Магдалинчев, плюс монолитното мнозинство, парираха възможността да се пипа каквото и да било против волята на въпросния председател - Петър Узунов.

За Окръжен съд - Благоевград са изписани много материали. А на 12 юли 2022 г. този ВСС избра точно с нужния минимум от 8 гласа Петър Узунов за председател за следващите 5 г. Той е брат на Димитър Узунов - бивш представляващ на ВСС, който през 5-годишния мандат до 2017 г., успя да се сдобие с прозвището "човека на Бойко".

Днес Съдийската колегия се занима с молба на съдия Георги Янев, който печели на 8 ноември т.г. място в наказателното отделение на ОС-Благоевград.

"Въпреки, че с наше решение колегата Янев е назначен в Наказателно отделение, е разпределен в Гражданското", призна днес самият Георги Чолаков - един от най-активните за това Петър Узунов да стане председател през лятото. 

(Най-грубо казано, може да се каже, че е пратен със заповед на шефа вместо престъпления, да гледа разводи и делби на имоти, б.р.)

Съдията Георги Янев питаше ВСС - какво се случва с назначението му след заповедта на председателя. Още повече - изтъква, че в Наказателна колегия през това време правораздава командирован съдия от Районен съд-Дупница (командировките в Благоевград бяха отделна мега тема покрай избора на Узунов, тъй като се оказа, че там има командирован от 7 години съдия - именно от Дупница, която дори е в друг съдебен кръг - Кюстендилския, б.р.).

В свой отговор до Съвета Узунов сочи, че още преди обявяване на конкруса за повишаване било взето решението двете свободни бройки да бъдат определени за съдии в Гражданска колегия. На местно ниво. А чак после с решението на Съдийската колегия на ВСС едната бройка била включена в конкурс за Наказателна колегия, а другата – за Гражданската.

Освен всичкото друго - Янев вече е атакувал заповедта на шефа си пред Административния съд, но казусът е оставен без разглеждане, като процесуално недопустима. В момента този акт на АС-Благоевград се обжалва пред ВАС.

Затова и съдийският шеф моли кадровиците да ставят без разгреждане питането на недоволния магистрат - поне докато ВАС се произнесе.

В крайна сметка това и стана. Съветът прие само за сведение искането на редовия съдия, спечелил конкурс, но пратен после да гледа друга материя.

Георги Чолаков се намеси активно - че не те, а Общото събрание на съдиите по места е органът, който разпределя магистратите по колегии.

Затова той настоя - само да се укаже на Петър Узунов да свика ОС, което да извърши разпределение на всички новопостъпили съдии. Които били 3-4-ма, не бил само Янев.

Боян Магдалинчев го подкрепи да се свика Общо събрание на съдиите и точка.

"А доколкото се касае за висящо производсто, всичко е в правомощието на касационната инстанция", каза още представляващият ВСС.

(За самите общи събрания в ОС-Благоевград също са писани интересни факти. Например, за да стане Узунов кандидат "на общото събрание", от 20 съдии присъствали точно на ръба на кворума - 11. От които обаче двама били - самият Узунов и жена му, б.р.)

Атанаска Дишева все пак сподели, че е най-логично съдия, който е спечелил конкурс и е назначен за дадено място с решение на ВСС, да правораздава там.

Въпреки това Съдийската колегия на съвета прие цялата история "за сведение". Още повече - откри се, че формално в заповедта за повишение на Янев не пише "в Наказателна колегия" , а само - "в Окръжен съд - Благоевград".

След което кадровиците си дадоха приятна ваканция до 17 януари.