Новият проект на Клуб Z „100 въпроса за тоталитарната държава“, в който ще ви разкажем случки и факти от близкото минало с цел да помогнем на младите хора в България да се ориентират в най-новата ни история, се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.