Минималната работна заплата ще е определя по механизъм за изчисления от първи януари на 2024 година. Това е последното важно за доходите на българите решение, което Народното събрание все пак успя да вземе, след месеци на дразги, спорове и викове по темата в залата на парламента. БСП отново опита да пробута идеята си за увеличение до 850 лв. още от тази година, но дебатите по темата родиха компромисен вариант. 

Така от следващата година, минималната работна заплата ще се определя до първи септември на предходната година и ще бъде в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който задължително трябва да включва последните две тримесечия на изминалата година и първите две тримесечия на текущата година. 

Решението бе взето със солидно мнозинство, като "Демократична България" гласуваха "въздържал се". Всички други подкрепиха компромиса. 

Това е сериозна реформа на сегашния допотопен модел, при който размера на МРЗ се определяше с постановление на Министерски съвет без никакъв конкретен механизъм и по усмотрението на управляващите, които често се водеха от политическата конюктура. 

Така най-накрая би трябвало да се сложи край на вечната битка между синдикати и работодатели всяка година да се спори за размера на МРЗ. В този случай той ще е ясен няколко месеца преди влизането в сила на ставката. Така е почти сигурно и че ще има плавно годишно увеличение.