От началото на мандата си в ЦИК (май 2021 г.) реших да не изразявам личното си мнение във Фейсбук, тъй като бях говорител на комисията и всичко, което кажа публично, би могло да се тълкува като становище на ЦИК. Вчера се отказах от тази роля заради едно решение на ЦИК, което не виждам как мога да защитя публично.

Да напомня: ЦИК реши секционните протоколи, които отчитат официалните резултати от гласуването, да съдържат само обобщени данни за двата вида гласуване – машинно и хартиено, без да отчитат поотделно машинния и хартиения вот.

Нека обясня тук защо реагирам толкова остро срещу това решение: защото според мен то е абсурдно, опасно и цинично.

Защо абсурдно?

Единственият сериозен аргумент, който издигнаха колегите, гласували за това решение, беше, че така се облекчава секционният протокол и респективно – работата на СИК-овете. Само че мъничките разписки от машинното гласуване (които по закон вече трябва да наричаме бюлетини, но и албатроси да ги наречем по закон, те ще си останат мънички разписки) няма как да се броят смесено с огромните хартиени бюлетини. Ще се броят поотделно. Следователно с това решение ЦИК просто забранява на СИК-овете да впишат резултат, който са получили и чието вписване не изисква никакъв допълнителен труд. А това е абсурдно, защото няма как да се съчетае с претенцията (и задължението) ЦИК да осигурява прозрачност на изборния процес.

Защо опасно?

Защото се ликвидира възможността за сравнение с данните от машинния протокол. Това означава, че почти всички случаи на грешки или измами няма да могат да бъдат дори забелязани чрез сравнение на данните, тъй като няма да има съпоставими масиви данни. Не можете да сравнявате отчетения от машините резултат с ръчното преброяване и на хартиеното, и на машинното гласуване, взети заедно. В този смисъл това решение е манна небесна за изборните мошеници – то е като да отключиш вратата на жилището си, за да не създаваш проблеми на евентуални крадци да разбиват ключалки.

А защо цинично?

Ами защото го наложиха същите хора, които преди няколко месеца настояваха именно за сравняване на машинните протоколи с контролните разписки от машинното гласуване - нещо, което ЦИК направи във всички секции на предишните избори. Подобно преобръщане според мен е цинично.

В заключение – ЦИК за пръв път приема решение, което фактически засекретява данните от машинното гласуване. Надявам се да е и за последен.

---

Бел. ред. Мнението на Цветозар Томов публикуваме от фейсбук профила му. Както е известно, той вчера напусна ЦИК. 

Заглавието и подзаглавието са на Клуб Z.