"... наблюдаващият прокурор е извършил преценка, от която стига до извода, че не са налице предпоставките на чл. 63, ал. 1 от НПК за внасяне на искане за постановяване на мярка за неотклонение „Задържане под стража“...

... Наблюдаващият прокурор е постановил марка за неотклонение „Гаранция“ в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева и взел мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Република България“.

Това се казва чак към края на дълго съобщение на прокурорския пресцентър, озаглавено "Разследването за изнудване продължава".

То касае, естествено, Велико Желев - шеф на фирмите, известни като кръгът "Хидрострой" 

Делото срещу него засега се води за принуда чрез заплахи и удари "по лицето и тялото" на бившия му служител Благой Андонов, когото Желев и още две лица накарали да поеме дълг - да подпише запис на заповед за 68 000 лв. Това обвинение е сравнително леко.

А сутринта адвокатът му Менко Менков нарече цялата случка "изключително семпла битова история".

Самата прокуратура наложи на Желев вчера - според правата, които има, максималното 72-часово задържане. Това, както четем в съобщението, стана на 7 март. Още днес обаче прокурорът "е извършил преценка, от която стига до извода", че няма защо на обвиняемия да се иска постоянно задържане под стража от съда. И съответно не се възползва от правото си на 72-часово задържане, а го променя в парична гаранция.

За всеки случай се посочва и "виновникът" - разследващ полицай, който е събрал такива данни. Накрая на пресрилийза, традиционно, подчинените на Иван Гешев уведомяват, че "ще се извършат всички необходими действия за разкриване на обективната истина и правилното приложение на закона".   

Ето и целия текст на прокуратрата:

На 24.02.2023 г. е образувано досъдебно производство на основание чл. 212, ал. 2 от НПК от разследващ полицай при 01 РУ-СДВР със съставянето на протокола за първото действие по разследването, протокол за разпит на свидетел. Производството е образувано за това, че на 24.02.2023 г. около 11:00 часа в гр. София, бул. „Цар Освободител“, № 6, е причинена на Б. А. средна телесна повреда чрез нанасяне на удари с ръце в областта на лицето и тялото.

Към момента на образуване на наказателното производство не е било изготвено медицинско удостоверение, което да дава заключение за медикобиологичния характер и вида на нанесените телесни увреждания, и за механизма на причиняването им.

На 25.02.2023 г. разследващ полицай е докладвал образуваното досъдебно производство на дежурен прокурор в Софийска районна прокуратура. Прокурорът е дал писмени указания за извършване на действие по разследването, изразяващи се в разпити на свидетели, установяване на записи на заповед, разходни ордери, назначаване на съдебномедицинска експертиза и установяване на камери за видеонаблюдение на бул. „Цар Освободител“, № 6, ако бъдат установени, да се изземат записите за процесната дата.

Същевременно в хода на разследването на основание чл. 159 от НПК са приобщени медицински документи, от които е видно, че вследствие на нанесените удари на Б. А. е причинено временно разстройство на здравето, неопасно за живота.

На 28.02.2023 г. наблюдаващият прокурор от СРП на основание чл. 161, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс е поискал от Софийски районен съд разрешение за извършване на претърсване и изземване на четири адреса на територията на град София и град Варна. Съдът е разрешил да се извършат посочените действия по разследването.

С постановление от 06.03.2023 г. наблюдаващият прокурор от СРП е възложил разследването на разследващ полицай от СДВР, за да се осигури разкриването на обективната истина.

На 06.03.2023 г. са извършени претърсвания и изземвания като към наказателното производство са приобщени веществени доказателства – компютри.       

На 07.03.2023 в Софийска градска прокуратура (СГП) са получени по компетентност материали по досъдебно производство на Софийска районна прокуратура относно евентуално извършено престъпление по чл. 214, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 213а, ал. 2, т. 4 от НК – изнудване, извършено от повече от две лица.

Наблюдаващият прокурор при СГП е приел по компетентност досъдебното производство.

След анализ на събраните към 07.03.2023 г. доказателства е стигнато до извода, че съществуват разумни основания да се смята, че е извършено престъпление от компетентността на СГП. В тази връзка лице с инициали В.Ж. е привлечено в качеството на обвиняем за това, че на 24.02.2023 г. в гр. София,  бул. "Цар Освободител" № 6, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, направил опит да принуди Б.А. чрез сила (нанесени са удари в областта на лицето и тялото) да претърпи нещо противно на волята му, а именно да поеме имуществено задължение чрез подписване на записи на заповеди и разходни ордери на обща сума от 68 000 (шестдесет и осем хиляди) лева и с това да му причини имотна вреда в размер от 68 000 (шестдесет и осем хиляди) лева, като деянието е придружено с причиняване на лека телесна повреда и е извършено от повече от две лица - престъпление по чл. 214, ал. 2, т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 213а, ал. 2, т. 2 и т. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.

На 07.03.2023 г. спрямо обвиняемия е постановена мярка за процесуална принуда „Задържане до 72 часа“.

След приемане по компетентност на производството от СГП на 07 и 08 март са извършени нови действия по разследването, посредством които са събрани нови доказателства и е извършена проверка на вече събраните доказателства. Разпитани са свидетели, назначени са компютърно-техническа експертиза и съдебномедицинска.  

Разследващ полицай при СДВР е извършил нови действия по разследването, от които не се установява да е извършвана принуда в степен, която да обосновава искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение.

Във връзка с промяна на фактическата обстановка наблюдаващият прокурор е извършил преценка, от която стига до извода, че не са налице предпоставките на чл. 63, ал. 1 от НПК за внасяне на искане за постановяване на мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Това е така, защото от извършените от разследващ полицай при СДВР нови действия по разследването не са събрани доказателства, от които да се установява, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие, тъй като е с установена самоличност и адрес, на който пребивава и съответно може да бъде призован във всеки един момент за нуждите на наказателното производство. На второ място не са събрани доказателства от разследващ полицай, че съществува реална опасност обвиняемият да извърши ново престъпление, дотолкова доколкото не е осъждан.

Наблюдаващият прокурор е постановил марка за неотклонение „Гаранция“ в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева и взел мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Република България“.

Разследването по случая продължава, като ще се извършат всички необходими действия за разкриване на обективната истина и правилното приложение на закона.