Бялата рецепта става също електронна. Приложението е-Rх беше представено днес от министрите на здравеопазването Асен Меджидиев и на електронно управление Георги Тодоров.

Електронните бели рецепти ще могат да бъдат издавани от мобилен телефон или таблет, когато лекарят няма възможност да направи това на компютър с медицински софтуер. Може да се използва едновременно от няколко мобилни устройства.

Меджидиев посочи, че изписването на бялата рецепта ще става бързо и от всяка една точка на страната. Това ще е възможно и за системата на Спешната помощ, каза още здравният министър. Тази рецепта веднага попада в електронното здравно досие. 

Важно условие за ползването на приложението е лекарят да бъде активен член на Българския лекарски съюз, добави Ивайло Стойчев от „Информационно обслужване“. Подробни инструкции за използването на приложението ще бъде достъпна на сайта his.bg.

В момента изписването на лекарствени продукти с бели рецепти е осигурено за всеки пациент, като това може да се случва както електронно, така и на хартиен носител, обясни здравният министър.

„С напредването на дигитализацията в здравеопазването хартиените рецепти ще отпаднат от само себе си, но до тогава е важно лекарите да разполагат с всички възможности, а на пациентите да гарантираме достъп“, посочи още той.

С последната актуализация на модулите в Националната здравноинформационна система вече е възможно медицинското направление за ТЕЛК да се изпраща по електронен път през софтуера на лекуващия лекар към Регионалната картотека на медицинската експертиза или Лекарска консултативна комисия, което трябваше да заработи преди време.

До този момент са издадени общо 266 089 електронни направления от ОПЛ за ТЕЛК.

„За да минимализираме всяка възможност за корупционни практики и забавяния при освидетелстването и преосвидетелстването, процесът ще бъде изцяло дигитализиран – информацията, която попада в електронното здравно досие, ще се разпределя към медицинските специалисти на случаен принцип. Ще има срокове, поставени на освидетелстващия, от порядъка на 7-10 дни, за издаване на решения“, допълни министър Меджидиев.

От 01.03.2023 г. вече е възможно и издаването по електронен път на протоколи за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК (е-протоколи). Към момента се издават електронни протоколи на пациенти, които са за продължаване на вече предписана терапия и са без експертиза. Това са 85% от пациентите, имащи право на лекарствени продукти за скъпоструващо домашно лечение. От 01.04.2023 г. ще стартира подаването на електронни протоколи, за които към момента се изисква експертиза в районните здравноосигурителни каси.

До 01.05.2023 г. РЗОК ще приема едновременно хартиени и електронни протоколи. След тази дата ще се издават единствено е-протоколи. Чрез въвеждането на е-протокола отпада задължението на гражданите да посещават РЗОК и да представят медицинска документация за заверка на протокол. Вече няма да се налага гражданите да съхраняват и да предоставят в аптеката хартиените протоколи при получаване на изписаните им медикаменти. Въвеждането на е-протоколи ще облекчи над 280 000 пациенти.