Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за втори път отказа да преназначи бившата зам.-шефка на закритата Специализирана прокуратура Евгения Щъркелова за съдия в Софийския градски съд (СГС).

След като изходът за любимите на предишните управляващи спецпрокуратура и съд бе кажи-речи предизвестен, Щъркелова поиска да бъде преместена от спецпрокуратурата в Градски съд.

Случая припомня днес Lex, а казусът с бившата спецпрокурорка се върна в СК на ВСС след две произнасяния на Върховния административен съд (ВАС).

Щъркелова поиска да бъде преместена на основание на кариерен "бонус" по член от Закона за съдебната власт, който по онова време гласеше, че "след освобождаване от длъжността административен ръководител и заместник на административен ръководител лицата се връщат на заеманата преди избора или на равна по степен длъжност, освен в случаите, когато са били назначени от по-ниско ниво на орган на съдебната власт“.

На 22 февруари м.г. обаче Съдийската колегия отказа да я преназначи в СГС, защото тогава в спецпрокуратурата e имало 22 свободни щата.

При толкова свободни места в СП има възможност Евгения Щъркелова да бъде преназначена там, след като бъде освободена като зам.-шеф, беше мнението на кадровиците. По онова време свободни места имаше и в СГС.

Така Щъркелова обжалва отказа да бъде преместена.

Междувременно обаче влязоха в сила промени в ЗСВ, според които отпадна опцията магистратите на административни длъжности (шефове и зам.-шефове) да избират равен по степен орган, в който да бъдат преместени, припомня днес Lex.

След закриването на спецпрокуратурата, Щъркелова беше преназначена във Военно-окръжната прокуратура в София, където да чака и решението на ВАС по молбата си да стане съдия.

През октомври м.г. тричленен състав на ВАС отмени отказа на Съдийската колегия да преназначи прокурорката и върна казуса отново в съвета. СК на ВСС сезира петчленен състав на ВАС, който обаче заяви, че жалбата е недопустима, защото е срещу съдебен акт, който не подлежи на обжалване.

Така днес СК на ВСС отново разгледа казуса с Щъркелова. Драгомир Кояджиков предложи заявлението на бившата спецпрокурорка да бъде оставено без разглеждане. Атанаска Дишева и Олга Керелска обаче заявиха, че в случая е приложима разпоредбата, която е била в сила към онзи момент, но въпреки това повториха мотивите си от миналата година: че е имало места в спецпрокуратурата, където тя би могла да бъде преместена, както и че когато прокурор иска да стане съдия, трябва да мине през конкурс.

Така СК на ВСС за втори път единодушно отказа да преназначи Щъркелова в СГС.

Иначе самата прокурорка доби известност, че през 2019 г., когато пое делото за източването на масива данни на НАП, обяви пред журналисти, че организираната престъпна група (тогава удобно бяха обвинени трима - после останаха двама, б.р.) щяла да хакне пръскачките пред Парламента и така да изложи държавата пред чуждестранни гости.

Делото, което иначе е по изключително сериозния член за тероризъм, току-що влезе в съда - след 3 г. и 7 месеца в прокуратурата. Но не можа да тръгне, защото на единия адвокат не му е пратен в поне една седмица по-рано обвинителният акт.