Средният размер на годишната такса за обучение в държавните висши училища за академичната 2023/2024 година ще е 1050 лв., а за кандидатстване - 50 лв. Това предвижда проект за решение на правителството, публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на образованието и науката.

По предложение на държавните висши училища и научните организации Министерският съвет утвърждава таксите, които ще заплащат 143 950 студенти и 4050 докторанти в редовна и задочна форма на обучение, съобщи пресцентърът на МОН.

За специалностите от областта "Педагогически науки" средният размер на таксата ще бъде 780 лв., за "Хуманитарни науки" - 750 лв., за "Социални, стопански и правни науки" - 900 лв.

Студентите в специалностите от областите "Природни науки", "Математика и информатика" и "Технически науки" ще заплащат средно 870 лв., тези от "Аграрни науки и ветеринарна медицина" - 1000 лв., в "Здравеопазване и спорт" - 1100 лв., а в "Изкуства" - 1450 лв.

Средно 20 процента е увеличението на таксите спрямо академичната 2022/2023 година и то се отнася основно за студентите, които се обучават в специалностите от областите "Педагогически науки", "Хуманитарни науки", "Социални, стопански и правни науки", "Природни науки", "Технически науки" и "Здравеопазване".

Студентите в осем професионални направления и в 18 защитени специалности са освободени от такси. Професионалните направления са "Педагогика на обучението по...", "Религия и теология", "Математика", "Физически науки", "Химически науки", "Химични технологии", "Енергетика", "Материали и материалознание".

Годишната такса за обучение на докторантите в държавните висши училища ще е средно 1300 лв.

За кандидатстване в БАН и научните организации ще се плаща средно 40 лв. при средна такса за обучение на докторанти в размер на 650 лева за учебната 2023/2024 година, информира БТА