Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) извършва няколко внезапни проверки в офисите на дружества и техни сдружения, свързани с производството и търговията на основни хранителни стоки в страната. Това съобщиха днес от регулатора.

Според информацията Комисията работи по три отделни производства след самосезиране за установяване на наличието на нарушения "срещу множество участници на всички нива на дистрибуция в хранителния сектор и техни обединения, под формата на забранени споразумения и/или решения на сдружения на предприятия."

Сред най-важните съобщения от днес е, че КЗК очевидно най-накрая е извършила секторен икономически анализ, който показал, че " значителният ценови ръст на хранителните продукти на едро и  на дребно чисто обективно не намира пазарна обосновка в разходите на производителите и другите участници във веригата за дистрибуция, като за целта, Комисията сравни волатилността при стойностите на основните ценообразуващи фактори за съответния период."

"В тази връзка Комисията прецени, че следва да установи дали не са налице допълнителни, непазарни фактори, които водят до повишаване на цената на едро и в по-голяма степен на цената на дребно на наблюдаваните хранителни стоки от първа необходимост. Поражда се обосновано съмнение за наличието на незаконосъобразни практики от страна на основните участници на пазара, сред които несъмнено са и големите търговски вериги. В този контекст вероятността разглежданите пазарни явления да се дължат на прикрити договорки и споразумения, ограничаващи конкуренцията както по хоризонтала, така и вертикални, не може да се изключи", пишат от КЗК. 

Последното - преведено на нормален, нечиновнически език - означава, че регулаторът има съмнение за възможен картел. Или поне че това не може да се изключи. 

Днешните проверки се провеждат със съдействието на служители на МВР и то след получено разрешение от Административния съд в София. От офисите на дружествата ще бъдат иззети копия от документи, съхранявани на хартиен носител, както и дигитални копия от документи и кореспонденция, съхранявани на електронен носител.

"Предстоящият подробен анализ на събраните документи ще покаже дали са налице достатъчно доказателства за предявяване на твърдения за извършено нарушение на дружествата и техните обединения. В случай че такива бъдат предявени, ответните предприятия ще имат възможността да упражнят правото си на защита. След приключването на процесуалните  действия по преписката, КЗК ще се произнесе с окончателно решение по производството", казват от Комисията. 

Припомняме, че правителството е в тиха война с търговските вериги, които именно са обвинени - неофициално - за високите цени на някои хранителни продукти. Въпреки че финансовите отчети на големите групи у нас показват ниски маржове и ниска рентабилност на печалбата. 

"През 2021 г. големите предприятия (с над 250 заети) реализират продажни на дребно на храни, напитки и тютюневи изделия за 5,5 млрд. лв. на фона на общо продажби на дребно от близо 21 млрд. лв. Пазарният дял на големите предприятия в продажбите на дребно варира по групи стоки, като средно при храните и напитките (без тютюневите изделия) е около 30%. По-нисък е делът на големите предприятия единствено в продажбите на дребно на хляб и хлебни изделия (под 20%), докато при месото и месните продукти, рибата и рибните продукти, както и млякото, млечните продукти и яйцата, делът на големите предприятия е от порядъка на 30-35% от всички продажби на дребно. При плодовете и зеленчуците делът на големите предприятия в продажбите е съответно 37% и 28%. Най-висок дял имат големите предприятия в продажбата на захар, захарни изделия и шоколад – над 40% от продажбите на дребно", показва проучване на Института за пазарна икономика. 

На практика това е сигнал, че веригите трудно могат да изкривят пазара до такава степен. Предстои окончателната информация от КЗК да реши въпросът.