Поредно гневно отворено писмо изпратиха днес от Сдружението за модерна търговия - организация, която обединява някои от най-големите хранителни и нехранителни магазини в България. В него за пореден път се отбелязва, че решението на властите да не отворят от първи април големите нехранителни магазини в пагубно за техния бизнес, твърдят, че, поне според тях, от тази мярка няма да има положителен здравен ефект и накрая - искат сериозно разширяване на компенсациите, до които имат достъп. 

Основната логика, която от Сдружението за модерна търговия следват е, че затварянето на големите магазини ще накара хората да отидат в по-малките, тоест - да се струпат на по-малко пространство. Следва и изводът, че "затварянето на големите магазини за нехранителни стоки води по-скоро до повишаване на риска от разпространение на COVID-19, отколкото до овладяване на пандемията".

Освен това големите вериги казват, че до момента многократно са доказали, че могат да осигурят адекватна дистанция при пазаруване, контрол при достъпа, дезинфекция и пълно спазване на всички предвидени епидемични мерки. 

"В същото време продължаващото затваряне на големите магазини има изключително тежки икономически последствия не само върху търговците, но върху цялата екосистема от свързани с ритейл сектора бизнеси и може да доведе дори до фалити и ръст на безработицата. Резултат от затварянето ще бъде и намаляването на приходите в държавния бюджет и чувствителното увеличаване на броя компании, които ще се нуждаят от подкрепа и компенсации от страна на държавата. Ето защо СМТ още веднъж настоява големите магазини за нехранителни стоки да бъдат отворени при стриктно спазване на здравните мерки, пишат от СМТ. 

Веригите са отбелязали още един факт, който според тях трябва да подсказва, че трябва да бъдат отворени - големите търговци представляли възможност на клиентите да имат достъп до продукти от първа необходимост, "като специални храни, продукти за грижа за бебето, за дезинфекция на дома, материали за спешни ремонти и много други".

От СМТ припомнят, че докато веригите не работят, те губят пари, а пари се губят и от цялата екосистема, която е свързана с тях. 

"Продължаващият спад на оборотите неминуемо ще доведе до верижно влошаване на състоянието на компаниите в сектора, ръст на междуфирмената задлъжнялост и на безработицата."

Припомня се и че целият този бизнес бил "на светло", така че загуба ще понесе и държавният бюджет. 

Накрая големите вериги представят и своите искания, които ще защитават ако останат затворени. Накратко - СМТ иска препразглеждане на повечето действащи мерки на властта и променянето им така че, достъп до тях да имат и големите компании, които в момента могат да ползват единствено програмите 60:40, "Запази ме" и "Заетост за теб". 

Ето ги и всички искания на СМТ: 

• Обхватът на мярка „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП“ през НАП, която предвижда подкрепа за затворени малки и средни предприятия в размер на 10% от оборота без ДДС, да бъде разширен и към големите компании.
• Обхватът на мярка „Подкрепа за средни предприятия по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ също да бъде разширен към големи предприятия.
• Да се разшири обхватът на програма „Запази ме“ като в нея да могат да бъдат включени и служители на затворени обекти, които към момента нямат право на компенсации по мярката. Това са юристи, финансисти, служители за дистанционно обслужване на клиенти, охрана, поддръжка и така нататък. 
• Редуциране на данък сгради и такса смет за периода на затваряне на обектите;
• Замразяване на данъчните плащания за периода на затваряне на обектите.