Европейската прокуратура извършва днес обиски в София в рамките на разследване за възможна корупция и злоупотреба с еврофондове при реставрацията на историческия център на града, включително на знаменитите жълти павета.

Това се казва в разпространено съобщение на институцията.

Разследването е под кодовото име „Жълт паваж“. Асоциацията вероятно иде от знаменитата песен „Сбогом, жълт паваж“ на Елтън Джон.

Твърденията са за злоупотреби с предназначеното за столичната община финансиране за реновиране на стария градски център. Дейността се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Има подозрения и за корупция, като предполагаемите щети са за 3 милиона евро.

Европейската прокуратура е започнала това разследване през есента на 2022 г. въз основа на медийни публикации. Обвинението проверява договори, подписани между столичната община и две търговски компании след процедури за обществени поръчки.

Каква е историята

Според разследването първият договор бил подписан през 2018 г. за реставрация на централната част на София, включително на бул. „Цар Освободител“ и пл. „Народно събрание“. Две години по-късно обаче, след извършване на редица плащания, договорът бил прекратен по взаимно съгласие. Поводът бил неизпълнение между условията и инвестиционния проект. Отбелязано било също, че строителните дейности потенциално могат да увредят Централния военен клуб, който е построен през 1907 г. и има историческа ценност. Въпреки това на изпълнители били платени близо 3 милиона евро (6 милиона лева), без да се удържат неустойки.

След прекратяването на този договор общината подписала ново споразумение с друг изпълнител при същите условия. Изпълнителят поискал авансово плащане от близо 750 000 евро (1,5 милиона лева) за реставриране на вековните жълти павета в центъра, защитени от българския Закон за културното наследство. Сумата засега не е изплатена и се очаква проучване на ситуацията.

Поисканата от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) техническа експертиза обаче установила, че паветата били положени лошо и че по някои от блоковете имало пукнатини. Лошото качество на възстановителните работи заедно с липсата на проверки от страна на общината биха могли потенциално да доведат до допълнителни разходи. Това показват предоставените на Европейската прокуратура финансови документи.

Според разследването изпълнителите предоставили подправени документи с невярно съдържание. Те удостоверявали, че работата била свършена в съответствие с със спецификациите. Това довело до неправомерни плащания.

Днешните обиски и следствени действия се извършват от ГДБОП на пет места. За целите на следствието полицията се готви да конфискува документация и електронни доказателства, свързани с прилагането на проекта.

Столичната община: Съдействаме

В късния следобед от Столичната община изпратиха съобщение, че съдействат на проверяващите.

"Проверки на изпълнението на ремонтните дейности около пл. „Ал. Невски“ (Зона 4) от градския център на София се извършват от декември 2022 г. от МВР, АДФИ и от ДАНС по възлагане от Европейската прокуратура. Днес във връзка с досъдебно производство на Европейската прокуратура от Столична община бяха изискани заверени копия на сключените договори за строителни дейности през 2018 г. и 2022 г., разходо-оправдателни документи и строителна документация, съставяна по време на строителните дейности. Документацията е предоставяна до момента на всички институции, извършващи проверки, като в рамките на деня ще бъде предоставена и на ГДБОП", се казва в съобщението на общината.

Оттам уточняват, че договорът с изпълнителя „ПСТ Груп“ ЕАД е бил прекратен през юли 2020 г. "поради необходимост от промяна на проекта, която води до промени в количествата и вида работи, което изисква откриване на нова обществена поръчка за избор на изпълнител".

При прекратяване на договора изпълнителят „ПСТ Груп“ ЕАД е бил задължен да върне по сметка на Столична община 2 521 548,83 лв. и му е наложена санкция за качество, съгласно договора. Разплатени към изпълнителя са били само реално изпълнени и приети строително-ремонтни дейности.

"Пренареждането на жълта паважна настилка в участък от бул. „Цар Освободител“ между ул. „15 ноември“ и бул. „Васил Левски“ се извършва от „Трейс Груп Холд“  и е на стойност 206 хил. лв. Заради лошо изпълнение Столична община отказва да приеме участъка и да извършва каквито и да е разплащания за него. Изпълнителят „Трей Груп Холд“ ЕАД трябва да извърши за своя сметка пренареждане на жълтите павета, след одобрение на нова технология от Националния институт за недвижимо културно наследство", казват от общината.

И уточняват, че по тяхно искане Центърът за изследвания и проектиране към Университета за архитектура, строителство и геодезия извършва изпитвания на влаганите в зоната строителни материали.

"Столична община съдейства изцяло на проверяващите и в рамките на деня предоставя изисканата документация", завършва прессъобщението.