Вече 15 години Северозападът е сочен за най-бедния регион на България и на ЕС. През 2007 година статистическата служба на ЕС Евростат излезе с данни, че в този български регион, наред със Североизточна Румъния, хората са най-бедни.

Конкретните данни показваха, че брутният вътрешен продукт на човек от района на Северозападна България е 6400 евро или само 26% от средния за Европейския съюз. Предпоследен регион по този показател е Североизточна Румъния с 6600 евро на човек.

Това припомня днес БНР в редовната си рубрика за проверка на факти.

С годините изразът "най-бедният регион" е станал клише, когато се говори за Северозапада.

Твърдение: Българският Северозападен район е най-бедният в страната и в Европа

Европейската статистика вече сочи друго. Българският Северозапад вече не е най-бедният в Европа по брутен вътрешен продукт на човек от населението, но отстъпва последното място на друг регион - отново от България. След френския отвъдморски департамент Майот, в Индийския океан, в дъното на класацията за 2021 година се нарежда Южният централен район.

Ако следим показателя брутен вътрешен продукт като критерий за бедност в страната, Северозападът отстъпва дъното освен на Южния централен район и на Северния централен, казва пред медията Цветан Цветков, началник на отдела във Видин към Националния статистически институт.

(Естествено, БВП на глава от населението зависи и от знаменателя, т.е. - при масовото измиране и обезлюдяване на Северозапада, показателят лъжливо се "подобрява", бел.ред на Клуб Z)

"В Северозападния регион брутният вътрешен продукт на глава от населението за предходната година в левове е 13 840 лева. След него, макар и с разлика само от два лева - 13 838 е Северният централен район (районът около Плевен, б.р.) докато Южният централен район е с 13 294 лева брутен вътрешен продукт на човек от населението.

Това е показателят, който цитираме, но първо какво представлява показателят брутен вътрешен продукт".

В Европейския съюз България е страната с най-нисък вътрешен продукт на човек от населението за 2021 година, а Румъния се придвижва напред в класацията. Като съседи често се сравняваме по различни показатели. БНР цитира Борислав Митрашков, на когото се налага да пътува до Румъния поне два пъти седмично и за последните години вижда промяна.

"Наблюдавам доста добро икономическо развитие. Примерно, бях в Румъния, в зоната на област Долж през едни селца, които в момента разширяват пътищата. Преасфалтират и създават благоприятни условия на живот за хората на село.

Също така мога да твърдя, че младите хора в румънските села си остават в селата и техните села са пълни с хора.

Другото, по което съдя, е покупателната способност на румънците спрямо българите. Не напразно български фирми търсят алтернатива, за да продават своята продукция, стока в Румъния. Като цяло в Румъния колкото по на запад се отива, толкова повече се вижда по-богатият стил, начин на живот, да го кажем…"

От другата страна на границата - в България, в Северозапада хората казват, че има какво да покажат, но се надяват на по-добри пътища и инвестиции в региона.

Заключение

Твърдението, че българският Северозапад е най-бедният регион в страната и в Европа е НЕВЯРНО. Данните на Евростат сочат, че този регион вече не е на дъното на класацията, въпреки че страната ни остава с най-ниски показатели за БВП на човек от населението за 2021 г.