Страните членки (Съветът) създадоха днес Мисия за партньорство в Молдова по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО).

Целта на Мисията е повишаване на устойчивостта на сектора за сигурност на страната в областта на управлението на кризи и хибридните заплахи, включително киберсигурността и борбата с чуждестранната намеса и манипулирането на информация.

„Молдова е една от най-силно засегнатите държави от последиците от незаконното нахлуване на Русия в Украйна. Ставаме свидетели на засилените и непрекъснати опити на Русия за дестабилизация на Молдова чрез хибридни действия”, изтъкна върховният представител на ЕС за външната политика Жозеп Борел.

Мисията ще предоставя консултации на стратегическо равнище за разработването на стратегии и политики и ще определя нуждите от изграждане на капацитет за ранно предупреждение, откриване, идентифициране, установяване на източниците и противодействие при хибридни заплахи. Тя ще включва проектна група, отговаряща за идентифицирането и изпълнението на проекти в тези области в тясно сътрудничество с други участници.

В отговор на искането на Молдова първоначалният мандат на Мисията ще бъде две години. Оперативният й щаб ще бъде на нейна територия. Скоро ще бъде назначен ръководител, който ще оглави операциите на място.