Страните членки (Съветът) на ЕС приеха днес регламент, удължаващ с още една година отмяната на всички мита, квота и защитни търговски мерки върху вноса от Украйна.

От регламента става ясно, че държавите не могат да налагат едностранни мерки.

Мярката влиза в сила на 6 юни и ще бъде в сила до юни 2024 г. Тя има за цел да помогне на украинската икономика в момент, в който страната продължава да се бори с руската агресия.

Регламентът засяга следните сфери:

• Всички неплатени мита, предвидени в Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна, по силата на което се създава широка и всеобхватна зона за свободна търговия. Става дума за две категории продукти – плодове и зеленчуци, субект на  системата за входни цени, и селскостопански продукти и преработени такива, субект на митническа квота;

• Събирането на антидъмпингови мита върху вноса от Украйна от датата на влизане в сила на този регламент;

• Прилагането на общите правила (предпазните клаузи) върху вноса с произход Украйна. Това означава, че отделните страни членки не могат да налагат едностранни мерки.