Европейската комисия предложи днес бюджетът на ЕС за 2024 г. да бъде 189,3 милиарда евро.

Предвиждат се плащания за близо 113 милиарда евро по фондовете за възстановяване от пандемията от COVID-19.

ЕК ще продължи да подкрепя Украйна, докогато е необходимо, и ще внесе промени в дългосрочния бюджет на Съюза до 2027 г.

Предложеното от Комисията разпределение е следното:

За земеделците – 53,8 милиарда евро по Общата селскостопанска политика (ОСП), а за рибарите - 1,1 милиард от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕЕФМДР);

• За регионално развитие и сближаване - 47,9 милиарда;

За подкрепа на партньорите на ЕС - 15,8 милиарда;

• За научни изследвания и иновации – 13,6 милиарда;

За стратегически инвестиции - 4,6 милиарда;

За Европейската космическа програма - 2,1 милиарда;

За социално сближаване - 10,3 милиарда;

• За опазване на природата - 2,4 милиарда;

За защита на границите - 2,2 милиарда;

За разходи, свързани с миграцията - 1,7 милиарда;

За отбрана - 1,6 милиарда;

За функционирането на единния европейски пазар - 947 милиона;

За здравеопазване – 754 милиона;

За сигурност (борба с тероризма, радикализацията, организираната престъпност и киберпрестъпността) - 726 милиона;

За сигурни спътникови съобщения - 213 милиона евро.

Проектобюджетът за 2024 г. е част от дългосрочния бюджет на ЕС, приет през 2020 г. Условието е 30 на сто от него и от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) да бъдат използвани за борба с климатичните промени.