Бюджетната комисия в парламента одобри на първо четене удължаването на бюджет 2022 до приемането на бюджет за настоящата година. Така страната ще работи - на практика - с удължителен на удължителния закон. Първият такъв изтича на 10 юни. 

С това народните представители най-накрая започнаха бюджетната процедура, която може да гарантира изплащането на дълга на държавата, на пенсии и заплати. Все пак, за да влезе в сила законът, той трябва да мине през още три препятствия - първо четене в зала, второ четене в комисия и второ окончателно четене в залата. 

Днес основните разисквания бяха около темата за Фискалния резерв и дали парите от него - по-точно частта от парите, които са заделени от европейските фондове и т.нар. Сребърен фонд да се използват за финансиране на текущи разходи. Предният парламент забрани това на Министерство на финансите и в момента съществува възможност за временен ликвиден риск, заради невъзможността с този удължителен закон да се тегли нов дълг. 

Министър Росица Велкова гарантира пред депутатите, че МФ няма намерение да използва Сребърния фонд, който така или иначе е неприкосновен. Той събира пари, които подкрепят пенсионната система. МФ обаче иска да използва парите от еврофондовете. В момента във Фискалния резерв има около 10 млрд. лв., а само 2 от тях са на разположние на правителството. Разблокирането ще остави още около 4 млрд. лв. за покриване на задължения преди приемането на нов бюджет. 

Самата Велкова твърди, че е нелогично тези пари да стоят на депозит в БНБ на лихва и да се тегли дълг, при положение, че пазарите очевидно гледат негативно на тукашната политическа ситуация и е твърде възможно да видим доходност от над 5% - нещо невиждано за нашите ценни книжа от десетки години. 

Председателят на комисията Петър Чобанов пък видя вариант, в който може между двете четения да се вкара член, който да уреди новия дълг и така да се избегне риска да се ползват пари от Сребърния фонд, въпреки обещанията на Велкова, че няма да го допусне. 

Точните и конкретни решения на депутатите ще станат ясни при второто четене в комисията, след като бъде приет проектът на първо четене в зала.