Германското правителство постигна споразумение по закона за отоплението след дълъг спор. От 2024 година в страната е забранено да се монтират газови отоплителни инсталации в нови сгради. Вместо това ще се премине към използването на т. нар. термопомпи.

Изменението на Закона за енергията на сградите в Германия има за цел да гарантира, че емисиите на парникови газове в сградния сектор ще намалеят, така че Берлин да постигне целите си в областта на климата.

В бъдеще всички новоинсталирани отоплителни системи ще се захранват с 65% зелена енергия. Това ще важи за новите сгради от 1 януари 2024 г.

За съществуващите здания Законът за отоплението ще се прилага само когато за тяхното местоположение е изготвен общински план за отопление. В градовете с повече от 100 000 жители това трябва да стане до 30 юни 2026 г., а в по-малките общини - до 30 юни 2028 г.

Друга важна промяна е, че първоначално планираното освобождаване на собственици на имоти над 80 години от такова зъдалжение вече не е включено.

Всъщност новата инсталация на по-екологична отоплителна система ще бъде субсидирана от държавата - в зависимост от доходите собствениците на имоти могат да получат възстановяване на до 70 % от инвестицията си.