Даниела Талева, която правораздава в Софийския градски съд, ще е първият съдия, който разследва главния прокурор по новия механизъм.

В случая тя ще разследва Борислав Сарафов по сигнал срещу него.

Както Клуб Z писа, Наказателната колегия на ВКС администрира списъка с желаещи съдии с ранг "върховен", както и списъка на получените сигнали по новия механизъм.

Това стана, въпреки ироничното отношение и саркастични коментари на Иван Гешев относно закона - оказа се, че и съдии, и сигнали има предостатъчно.

Именно във ВКС днес бе проведен публично пред репортери случайният избор на съдия за първото по рода си разследване у нас. Сега Талева трябва да бъде назначена от Прокурорската колегия на ВСС ад хок за обвинител във ВКП, който ще има функциите да разследва сигнал срещу и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов.

Сигналът срещу него е препратен от Софийската градска прокуратура - естествено, по времето на Гешев - и касае най-вероятно отношенията му с обвиняния за търговия с влияние в съдебната система Петьо Петров- Еврото.

По-късно от ВКС дойде и съобщение, че уведомяват Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет:

На принципа на случайния подбор на съдията от СГС Даниела Талева е разпределена първата преписка, образувана по новия ред в НПК за разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник

На 07.07.2023 г. във Върховния касационен съд (ВКС) в присъствието на представители на медиите е извършено разпределението на Преписка № ГП – 1/2023 г. на принципа на случайния подбор измежду съдиите, включени в списъка по чл. 112, ал. 6 от ЗСВ, одобрен с решение на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС във връзка с реда по НПК за разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник.

Чрез модула за случаен избор в Единната информационна система на съдилищата преписката е разпределена на съдията от Софийския градски съд Даниела Талева.

Уведомление за извършеното на случаен принцип разпределение е изпратено от заместник-председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия Лада Паунова до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, в чиито правомощия е назначаването на съдия Талева за прокурор във Върховната касационна прокуратура за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или от негов заместник.

Преписка № ГП – 1/2023 г. е образувана, след като на 07.06.2023 г. с писмо от прокурор при Софийската градска прокуратура (СГП) до ръководителя на НК на ВКС са изпратени материалите по преписка на СГП, съдържащи сигнал срещу директора на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването. На 14.06.2023 г. с писмо от прокурор при СГП са изпратени допълнителни материали, имащи отношение към изпратения вече сигнал. По тях е образувана Преписка № ГП – 10/2023 г. и материалите по нея са присъединени към Преписка № ГП – 1/2023 г.