„Опущение (пропуск - б.р.) на законодателя“...

"Става въпрос за пропуск, който е технически такъв..."

С такива думи Прокурорската колегия на ВСС отново не назначи Даниела Талева - избрана чрез модула за случайно разпределение за първия съдия, който да разследва главен или зам.-главен прокурор. В случая - както Клуб Z писа, са касае за Борислав Сарафов, докато беше заместник на Гешев.

Това стана с чисто нов мотив, след като миналата седмица Прокурорската колегия на ВСС, която трябва да назначи временно за прокурор съдия Талева, отново не я назначи. На под съвсем друг предлог (затова по-долу).

Сега Огнян Дамянов взе думата, колкото да обясни, че новият механизъм касае по принцип разследване на "главния прокурор и неговите заместници“.

Затова и два сигнала срещу Борислав Сарафов бяха сред първите подадени.

В множеството от пакета промени в ЗСВ и НПК, приет от това Народно събрание, се изреждат както главният, така и заместниците. Но точно в члена от Закона за съдебната власт, който урежда компетенността - как точно въпросният върховен съдия да бъде назначен адхок за прокурор, се споменава само за „главния прокурор" (чл. 30, ал. 5 т. 21)...

"(чл. 30, ал. 5 т. 21) прокурорската колегия назначава съдия, определен по реда на чл. 112, ал. 6, на длъжност прокурор във Върховната касационна прокуратура, който да изпълнява функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор".

Казусът, по който се задейства новият закон, е преписка срещу Борислав Сарафов - не в качеството му сега на "и.ф. главен", а именно в качество, докато беше заместник.

(Отделна смехория е, че сигналът е подаден от бившия шеф на пресслужбата на Гешев - Веселин Иванов, за "установени публикации, свързани с твърдения за имотни сделки на близки и членове на семейството на заместника на главния прокурор и директор на Националната следствена служба Борислав С.", бел. ред на Клуб Z).

Така Огнян Дамянов днес вдигна рамене, че едва вчера открили тази неточност в чл. 30. 

Интересно е, че в закона пише "прокурорската колегия назначава" - без преценка, дебат или възможност "или-или". Което миналия път малко пообиди деветимата членове на колегията.

Прокурорите се обединиха, че са сезирани в уведомлението си от зам.-председателя на ВКС Лада Паунова, че се праща преписка "за разследване на престъпления, извършени от заместник-главния прокурор“. Ама въпросният заместник го няма в чл. 30 на ЗСВ.

"Следвайки стриктно чл. 30, ние не можем към момента да назначим колегата Талева, тъй като тя е нарочена да разследва престъпления на зам.-главен прокурор, а там пише само главен", обяви Дамянов.

(Апропо, чл. 411з.от НПК ясно обобщава, че "разпоредбите на тази глава се прилагат за престъпления от общ характер, извършени от заместник на главния прокурор" - б. авт.)

Прокурорите взеха изключително "оперативно" решение - ще пратят казуса на министъра на правосъдието и на председателя на НС - да си оправят закона. Гласуваха отлагане за неопределено време.

Déjà vu от предишната сряда

След избора на съдия Талева във ВКС, миналата сряда кадровиците от Прокурорската колегия за пръв път се заеха с него.

Освен, че, както казахме, тогава се пообидиха, Огнян Дамянов директно се произнесе и по конституционното съответствие на новия механизъм - той направо каза, че бил противокоституционен. Нищо, че КС не е гледал делото.

Както е известно, Иван Гешев атакува пред КС законовите промени, важна част от които е именно настоящата процедура.

Така Дамянов миналата сряда цитира Административно-процесуалния кодекс - че веднага се спира текущо произовдство, щом има допуснато за разглеждане конституционно дело.

Тогава думата взе Калина Чапкънова, която дръпна реч - как този механизъм е важен и колко много общството очаквало от тях, и не само обществото, а и Планът за възстановяване, и Механизма за сътрудничество и проверка. След което излезе... с интересния аргумент да отложат случая, защото били малко на заседанието - само седмина. 

Да се чуело мнението и на другите.

След кратко умуване ВСС отложи именно с този аргумент дебата за днес. Чуха се гласове за извънредно свикване на колегията. Но не се прие.

Накрая Дамянов обобщи:

"14 години не беше приет този механизъм, не мога да кажа, че прокурорската колегия след 4 или 5 дни, ако не се прознесе, ще нананесе някакви фрапантни щети."

А, както е известно - идва лятна ваканция.

Ясен Тодоров вече не е зам.директор на националното следствие

С друго свое решение от днес Прокурорската колегия освободи Ясен Тодоров като заместник-директор на националното следствие. Той остава редови следовател в НСлС.

Всички девет от членовете на ВСС подкрепиха предложението на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов.

Решението бе взето без дебат.

На 12 май тогавашният заместник-главен прокурор и директор на следствието Борислав Сарафов внесе искането във ВСС. Дни по-рано той заяви, че обмисля да предложи Тодоров за освобождаване от позицията заместник-директор заради медийните му изяви.

Ясен Тодоров беше избран за поста от Прокурорската колегия в края на 2021 г. по предложение на главния прокурор Иван Гешев, припомня БТА.