Президентът Румен Радев подписа днес указ за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за допълнение на Закона за съдебната власт, с който се променя системата за случаен подбор на съдия по механизма за разследване на главния прокурор и се постановява допълнителен 6-месечен срок за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

С промените в закона се създава списък от съдии, изразили желание да бъдат прокурори, които да разследват главния прокурор. Списъкът може да се актуализира, ако някой от желаещите се откаже или друг изяви желание да се включи в него.

Радев посочва в мотивите си, че този закон не допринася за трайни и ефективни реформи в правосъдната система и това има пряко отношение към борбата срещу беззаконието и безнаказаността. Напротив, внасяйки съществени изменения в току-що приетия механизъм за определяне на специален прокурор, той е приет в ущърб на принципите на предвидимост и стабилност на нормотворческия процес. Законовата регламентация на нов срок за избор на членове на Висшия съдебен съвет накърнява принципа на мандатност като базисно правило за конституирането и функционирането на органите на публичната власт.

Първата процедура по определяне на съдия, който да изпълнява функциите на прокурор, не е приключила с назначение във Върховна касационна прокуратура и оспореният закон не дава ясен отговор доколко въвеждането на нова система за подбор няма да забави допълнително този процес, посочва президентът в мотивите си. Това е отстъпление от реализираните ангажименти, които бяха позитивно оценени от Европейската комисия (ЕК) в последния й Годишен доклад относно върховенството на закона.

На 5 юли т.г. ЕК публикува годишния си доклад относно върховенството на закона. В частта, посветена на България, е отбелязано:

"Народното събрание прие закон, като част от ангажиментите в областта на върховенството на закона съгласно Плана за възстановяване и устойчивост, с който се създава механизъм за ефективна отчетност и наказателна отговорност на главния прокурор и неговите заместници…. Този закон е в отговор на дългогодишните опасения, изразени в предишни доклади относно върховенството на закона и отговаря на последния специален ангажимент, поет от България в рамките на Механизма за проверка и сътрудничество".

С връщането за ново обсъждане на този закон държавният глава дава възможност на народните представители да не допуснат възпрепятстването за дълъг период от време на конкретното приложение на новосъздадения механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници, информират още от прессекретариата.