Красивата и емблематична сграда на ул. „Иван Вазов“ 5 ще бъде възстановена от Столична община и ще се използва за социални и културни дейности. Тя е паметник на културата и се нуждае от основен ремонт, за да не се разруши.

Собственикът ѝ обаче - общинското дружество "Дентален център II - София” ЕООД, е в затруднено финансово състояние и не може да я възстанови. Сградата е с разгъната застроена площ над 1800 кв. м. и не се ползва от дружеството. Затова на последното си заседание преди лятната ваканция Столичният общински съвет, по предложение на председателя Георги Георгиев и съветниците Милка Христова, Антон Койчев и Веселин Милев и зам.-кмета Дончо Барбалов, къщата се предоставя за безвъзмездно ползване на Столичната община.

"Така опазваме архитектурния облик и културното наследство на София. Наред с това след реставрацията на сградата ще можем да я използваме за предоставяне на услуги на гражданите и то в сърцето на града", коментира председателят на общинския съвет Георги Георгиев.