Превозното средство следва да бъде внимателно  огледано, описано в съответния протокол и фотографирано, като се вземат мерки да не се повреди или измени, включително да се запечата и посочи място за неговото съхранение, съобразно с предстоящите действия по разследването.

Както и да се обърне специално внимание на имущественото състояние на обвиняемия, когато МПС не е негово и трябва да заплати равностойност.

Това се казва в методически указания, дадени от и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов във връзка с изменения Наказателен кодекс, който от повече от месец допуска отнемане на МПС от пияни и дрогирани.

Малко предистория

В бр. 67 на Държавен вестник от 4 август бяха обнародвани новите положения, при които - на фона на зверската "война по пътищата", се допусна съдът да ви вземе колата, а преди това - временно да ви я отнеме като обезпечителна мярка.

В ал. 5 към член 343б от НК бяха описани няколко случая, при които се стига до конфискация на автомобила:

- Първият е, ако се шофира с над 1.2 промила алкохол, за което се полагат също 1 до 3 години затвор и глоба от 200 до 1000 лева;

- Вторият е, ако шофьорът вече е осъждан за шофиране след употреба на алкохол - при повторно нарушение с над 0.5 промила се отнема автомобилът, и се налагат от 1 до 5 години затвор, и от 500 до 1500 лева глоба.

- Ако се управлява автомобил след употреба на "наркотични вещества или техни аналози", наказанията са конфискация, 1 до 3 години затвор и от 500 до 1500 лева глоба.

- При рецидив наказанието е конфискация, 1 до 5 години затвор и глоба от 500 до 1500 лева.

- Ако нарушителят не е собственик на управляемия автомобил, може да заплати равностойността му.

Законът, ако се съди по множеството отнемания, "на терен" работи. Той обаче предизвика и остри полемики заради допуснати несъвършенства - например, че при предизвикано тежко ПТП не се посочва изрично императивно отнемане. А ако просто  караш пил - такова има. Или, че не се решава въпросът с малкото на брой лаборатории и така на практика прокуратурата може да е иззела временно МПС като обезпечение, ти да чакаш месеци наред резултата и накрая да излезеш невинен. Например - защото си ползвал сироп за кашлица с кодеин.

В методическите указания Сарафов посочва да се преценява съобразно конкретната ситуация необходимостта приобщеното като веществено доказателство превозно средство да се съхранява до приключване на разследването.

В указанията се акцентира и на мерките, които прокурорите могат да предприемат за обезпечаване на отнемането на превозни средства и на наказанието глоба. Една от тях е да се отправя своевременно искане  до съответния първоинстанционен съд, съобразено с тълкувателната практика на Върховния касационен съд. Изброени са конкретни случаи, при които следва да се отправят искания за обезпечения с оглед бъдещо присъждане на равностойността на превозното средство в полза на държавата или за обезпечение на наказанието глоба.

Незабавно след налагането на обезпечителни мерки, респективно след извършване на съдебно-оценителна експертиза, прокурорите трябва да преценяват възможността за връщане на иззето превозно средство, когато то не е собственост на дееца или той е съсобственик с други лица.

Обръща се внимание на своевременното събиране на доказателства по досъдебните производства за превозното средство, послужило за извършване на престъпление, за неговата собственост, стойността му и имущественото състояние на обвиняемия, както и на усложненията, които биха могли да възникнат при изясняване на тези обстоятелства. Разяснено е в кои случаи превозното средство следва да се приобщи като веществено доказателство по досъдебното производство и кога това не се налага.   

На административните ръководители на апелативните прокуратури пък е указано да създадат организация за проучване и анализ на практиката на прокуратурите и съдилищата в съответния район във връзка с прилагането на новите изменвения в НК и при констатиране на неправилна или противоречива практика да сезират Върховната касационна прокуратура.