"Правилното" възпитание на младежта в "комунистическите ценности" е от особено значение за тоталитарната държава. Започва се от ранна училищна възраст, когато всички са чавдарчета, после стават пионерчета (за двете организации може да прочетете в материала "Чавдарчета, пионерчета... Как властта си отглеждаше "бодра смяна") и надграждането е в Комсомола, младежката организация на БКП. Що е то ДКМС, каква е ролята му, какво означава "комсомолец" - това са част от въпросите, на които търси отговор новата публикация по проекта на "Клуб Z" - "100 въпроса за тоталитарната държава".

Сигурно и родените малко преди и след 1989 г. нерядко са чували да се казва за някого "комсомолец" или "държи се като комсомолец". Употребено съвсем не в положителен смисъл. „Комсомолец“ може да се срещне като пренебрежително или пейоративно характеризиране на човек, който сляпо вярва и се подчинява на заповедите на по-висшестоящите, изпълнява ги стриктно и педантично без да проявява никакво творчество, собствен почерк, без да влага критична преценка. Днес то отразява по-скоро манталитет, характер и отношение към света, макар че и 30 години по-късно и съвсем реални, макар и бивши комсомолци са активни в политиката и бизнеса. Често и за младежките организации на партиите се говори като червен Комсомол, комсомолците на ГЕРБ и т. н.

Какъв обаче е произходът на думата

В съвсем прякото си значение "комсомолец" е равно на член на Комсомола, т.е. на младежката организация на БКП (управляващата България комунистическа партия до промените през 1989 г.). Една от основните характеристики на еднопартийния режим, който бързо се установява след 1944 г., е тежката и обхващаща всяка обществена сфера идеологизация. "Комунистическото възпитание", или идеологическото промиване на мозъци, започва от ранна детска възраст. Още с встъпването си в първи клас малките деца стават чавдарчета, т.е. членове на Чавдарската организация. Всички деца от първи до трети клас, до края на началното образование, членуват там - учат правила за добро поведение, стихотворения за родината и за партията-майка. Следващата крачка е приемането - пак на всички българчета в съответната възраст, в пионерската организация. Там вече става по-сложно - униформи, йерархична структура, ритуали, правила, задължения и все по-силно идеологическо възпитание. Когато станат на 14 години пионерите, без да ги питат, стават комсомолци, или членове на ДКМС - Димитровски комунистически младежки съюз. Като всяка партийна младежка организация и комсомолците са обучавани да следват и да се подчиняват на принципите на БКП. Тъй като част от комсомолците имат и апетити за кариера на следващо ниво и да се впишат като верни кадри, се толерират в организацията черти като доносничество, раболепност, верноподаничество, лакейство, безкритичност. 

Що е то Комсомол

Българската младежка организация, разбира се, е създадена по образеца на съветската. Комсомол е поредното съкращение на идеологическите наименовия - доста дълги обикновено, в СССР - комунистически съветски младежи. Пълното име на съветския вариант е „Всесоюзный ленинский коммунисти́ческий сою́з молодёжи“ (ВЛКСМ) ("Всесъюзен ленински комунистически младежки съюз“). Възрастта на членовете му е между 14 и 28 години, но за тези на ръководни длъжности, може да бъде и над 30.

Димитровският комунистически младежки съюз има за предшественик РМС (Работнически младежки съюз), създаден още през 1928 година. Съюзът на народната младеж (създаден 1947 година) е негов приемник, преименувал се след смъртта на Георги Димитров през 1949 година в ДСНМ (Димитровски съюз на народната младеж). На априлския пленум през 1956 година се ражда ДКМС и носи това име до 1990 година. Саморазпуска се на извънреден конгрес през февруари 1990 г. На негово място се създава младежката организация Българска демократична младеж (БДМ). Така последният първи секретар на Централния комитет на ДКМС - Росен Карадимов, е избран за ръководител на БДМ.

ДКМС, или за кратко Комсомолът, носи името на Георги Димитров, пореден начин за прокарване и налагане на вариации на култа към личността към "вожда и учителя на българския народ" - без много творчество пионерската организация също го "почита" с името си. Това наричане отново е по съветския тертип. Там е Ленин, в България - Георги Димитров.

Комсомолът е много важен в пропагандната политика на тоталитарната държава. Възпитанието на младежта в "единствено правилните комунистически ценности" е възложено точно на него, да създава верни или поне непротивопоставящи се на режима индивиди, чийто Аз се тъпче постоянно, размит в Ние.

По организационна структура и методи на работа копира БКП: върховен орган е конгресът, между конгресите се ръководи от централен комитет начело с първи секретар.

Първичната организация се нарича “дружество”. Дружеството избира секретар и бюро. Един клас е едно дружество. Дружествата се обединяват в “организация”, която се ръководи от секретар и комитет. Комитетите отново са на различни нива - регионални и т. н. 

Въпреки посочения в устава принцип на доброволност, членуването е почти задължително, защото който не се съгласи доброволно да стане член на ДКМС, среща сериозни трудности в кандидатстване във висши учебни заведения, намиране на работа и др. Членовете на Комсомолът на високи позиции имат летящ старт в живота. Те се ползват с различни привилегии и са част от партийно-държавната върхушка. И въобще за следващи успехи, дори и извън кариерата в БКП, е важна положителната характеристика от ДКМС, в която да се подчертава как въпросната личност е изпълнявала успешно "комсомолските си поръчения", най-добре с "комсомолски жар".

В младежката организация се влиза на 14-15 години. За изявени пионери и отличници приемът като някаква награда става в седми клас с ритуал, за останалите - в осми под строй. Наградата обаче е силно съмнителна, защото предполага зазубряне на устави, история на Комсомола, въпроси за БКП и въобще поредица от ненужно "познание", като минаваш през препитване, на което декламираш наизустеното. Почти като градски фолклор през 80-те години на миналия век върви, че един от задължителните въпроси е "Колко са петимата от РМС?".  

Малко лично отклонение - как не станах комсомолка. Трябваше заради успеха да ме приемат в седми клас, обаче бях на 13 г., а възможно е и още на 12 г., не помня кой месец беше "великото събитие" - та по устав това се оказа, че няма да стане заради ненавършена възраст. Така се размивах със зубренето на партийни постулати, но когато на следващата година се озовах в подготвителен клас в езикова гимназия, там по презумпция се приемаше, че всички са станали комсомолци като отличници още в седми клас. Аз се спотайвах и не разсейвах това разбиране. В подготвителен клас бяхме потънали в тежко учене на език и никой не ни закачаше за комсомолски активизъм, даже по едно време се оказа, че никой не си е плащал месеци наред членския внос. Така и не се сдобих с никой от атрибутите на истински комсомолец, останах си и без комсомолска книжка. Не се разбра колко би могло да продължи моето "разсейване", защото малко след това дойде ноември 1989 г. И съвсем класически най-големите комсомолски активисти и ръкодители в училището рязко се превърнаха в първи демократи. Точно както немалка част от комсомолските деятели (ала Николай Банев) станаха диви капиталисти с неясно появили се първоначални капитали и бързо натрупани богатства със сериозно участие в схеми за заграбване на държавни активи. Някои знакови комсомолците изиграха много ключова роля в годините на прехода. Само за илюстрация на процес, който се повтаря при много от тези хора, ето как изглежда комсомолската визитка на Банев: 

"През ученическите си години и в казармата е неизменно комсомолски активист. През 1977 г. става комсомолски секретар. В началото на 1981 г. започва щатна работа в ДКМС, където работи до 1988 г. Общо осем години работи в ДКМС, като заема различни ръководни длъжности в Заводски комитет в-Харманли, Общински комитет- Минерални бани, Окръжен комитет-Хасково и Централния комитет на ДКМС. През това време заема и длъжности в редица органи на местната и централната власт и различни обществени организации и движения... А през 1990 г. създава една от първите частни фирми в България

През 2011 г. в. "168 часа" проследи интересните "следноемврийски успехи" и в бизнеса, и в политиката на представителите на върхушката на ДКМС  - или на фамилиите им, след 1989 г. - под заглавия "Шефовете на комсомола - все милионери", както и "Бащите комсомолци, децата им бизнесмени". 

Следдесетоноемврийските успехи на комсомолския апарат не са случайни и стъпват за здрава основа - в смисъл, че ДКМС е доста богата организация. През 1990 г. при правителството на Андрей Луканов започва разпиляването, по-точно разграбването на притежаваните от нея имущества - "Орбита"  (според официалното му представяне - "създадено през 1958 г. като специализирано поделение на ЦК на ДКМС Бюрото за младежки туризъм "Орбита" съдейства за патриотичното и интернационално възпитание на младежта, укрепва връзките с прогресивната и демократична младеж по света"), ТНТМ (Техническо и научно творчество на младежта), младежки домове, младежки лагери, общежития, пансиони, почивни станции, издателства, печатници, вестници, спортни площи. Никой не контролира 80-те фирми на БДМ, наследника на ДКМС. Дори и само ТНТМ има внушителни постъпление от тоталитарната държава. Любопитна подробност е, че последният директор на републиканския център на ТНТМ е сегашният председател на АИКБ Васил Велев. Сред косомолските деятели е и прочулият се в ранните години на демокрацията като пирамидален милионер Иво Недялков. Добре се изявява в ДКМС и е убитият наскоро Алексей Петров. В продължение на три години е бил член на дружествения съвет, а през последната година секретар на ДКМС в училището. През 1982 г. е избран за комсомолски групов отговорник, докато е в батальона на баретите. И т. н.

Сред знаковите фигури е и Станка Шопова, която иначе много внимава да не се набива на очи в публичното пространство. Тя има шеметна кариера в ДКМС, като от 1981 до март 1986 г. е първи секретар на Централния комитет на Комсомола, по-късно преминава в ЦК на БКП, със славата на любимка на Тодор Живков. След промените името ѝ се свързва основно с управлението на богатия курортен комплекс "Камчия", който по времето на правителството на Тройната коалиция става собственост на кметството на Москва чрез Департамента по имуществото на руската столица. Размерът на капитала на курортния комплекс е 304,2 млн. лв. Парцелът се намира близо до устието на река Камчия и затова носи нейното име. Шопова е и един от лидерите на русофилството у нас. През 2019 г. има и орден "Дружба" от Владимир Путин.

Примерите как бившите комсомолци стават капиталисти могат да продължат...

"Ти летиш като сокол, Комсомол"

На този фон, оказва се, химнът на младежката организация на БКП,  изглежда почти пророчески

„Над заводи и мини, сред поля и градини, ти летиш като сокол, Комсомол!" се пее в често звучащия в соцвремената пропаганден марш.

А последиците от трансформациите на актива на ДКМС след 1989 г. ги усещаме като общество и днес.