Иванка Динева, отказаната кандидатура на ГЕРБ за шеф на НЗОК, намираща се в центъра на множество скандали, е назначена за директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор", става ясно от скромно съобщение на сайта на ИАМН от вчера.

Обяснението за това интересно кадрово решение на министъра на здравеопазването Христо Хинков е предстоящо преструктуриране на мега агенцията.

"Във връзка с предстоящото преструктуриране на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) и отделянето на Изпълнителна агенция по трансплантациите в самостоятелна структура, министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков взе решение за смяна на ръководството.

Иванка Динева поема поста изпълнителен директор на ИАМН, считано от днес, 26 септември, който до този момент бе оглавяван от проф. Росен Коларов", се казва в съобщението.

Повече разяснения за смяната, с която Динева, смятана за близка до председателя на здравната комисия на НС Костадин Ангелов, получава управлението на една от най-могъщите изпълнителни агенции на МЗ, липсват.

Коя е Иванка Динева

Името ѝ нашумя за пореден път, когато при сделката за разпределението на ключови органи на управлението в некоалицията, издигането ѝ от ГЕРБ за управител на НЗОК, институция, която разпределя над 7 млрд. лв. годишно, предизвика скандал. След декларирано несъгласие от ПП-ДБ се наложи промяна в договорката - за шеф на Здравната каса беше избран номинираният от "Продължаваме промяната - Демократична България" Станимир Михайлов, а Сметната палата отиде при ГЕРБ - в лицето на Димитър Главчев.

По-рано, часове преди гласуванията в НС самата Динева оттегли номинацията си. При обсъжданията дни по-късно на кандидатурата на Михайлов в здравната комисия под ръководството на Ангелов депутати от ГЕРБ и "Възраждане" спретнаха показно, като го атакуваха по различни теми, които преди това бяха изтекли услужливо в определени медии. 

Кандидатурата на Иванка Динева от началото се смяташе за силно противоречива. Тя е била подуправител на Касата, както и шеф на РЗОК в София, откъдето е дисциплинарно отстранена. Причината - назначена проверка на медицинския център на болница "Александровска" с поставена цел да се открият нарушения, които да злепоставят офталмолога проф. Александър Оскар, открит противник на бившия шеф на "Александровска", по-късно министър на здравеопазването от ГЕРБ, а сега депутат от първата сила - Костадин Ангелов. Оскар изнесе поредица от разкрития за злоуптореби в лечебното управление по времето на Ангелов. При проверка на НЗОК се оказа, че обвиненията срещу офталмолога, че е точил Касата по здравни пътеки, не отговарят на истината, а че действията на столичното ѝ подразделение са били на принципа на бухалката, която изпълнява поръчки.

Иванка Динева е юрист и счетоводител по образование от Югозападния университет - Благоевград, който през повечето време работи в държавни институции, като едновременно практикува адвокатска професия. През 2014 и 2015 г. Динева, тогава Кръстева, през консултантско дружество оказва "пълно преимуществено юридическо обслужване" на УМБАЛ "Александровска", оглавявана тогава от проф. д-р Костадин Ангелов, който сега я предлага за управител, припомня "Капитал". По същото време Динева е съветник на здравния министър, който е принципал на "Александровска", назначава директора ѝ и пряко контролира неговата работа, т.е. се появява въпросът за конфликт на интереси.

По-късно като министър на здравеопазването Костадин Ангелов назначава Динева за шеф на столичната здравна каса. А РЗОК тогава започва проверка срещу критика на Ангелов - Александър Оскар.

Динева е уволнена като шеф на РЗОК освен заради поръчката срещу офталмолога и защота "забравила" да връчи на глобени лечебни заведения актовете за санкции, като така те могат да паднат в съда само заради това забавяне.

Хинков: Една публично компрометирана личност

Самият министър определи преди два месеца сегашното си назначение за директор на "Медицински надзор" като "компрометирана личност".

17 юли 2023 г. бТВ, "Тази сутрин"

Какъв беше според вас проблемът в предложението на ГЕРБ-СДС Иванка Динева?, питат водещите.

"О, не мога да ви кажа. Това за мен е изключително странно решение, защото става въпрос за компрометирана личност, публично компрометирана. Аз не знам защо точно тази жена трябва да бъде предложена за шеф на Касата", отговаря министърът.

След реакция на Динева  във фейсбук, проф. Хинков написа като коментар на публикацията ѝ: „Некоректно изказване от моя страна, за което се извинявам и искрено съжалявам.“

Забавното е, че интервюто (без последвалото изказване) все още стои на сайта на здравното министерство в илюстрация на динамично променящите се позиции на министър Христо Хинков.

С какво се занимава "Медицински надзор"

"Медицински надзор" е агенция, натоварена с множество отговорности и широки правомощия - тя проверява на всички нива болници и въобще лечебни заведения - и по отношение на административните, финансови въпроси, но и по отношение на качеството на медицинската услуга, издава или отказва разрешения за откриване на нови болници, легла и т. н.

Агенцията, която е правоприемник на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и Изпълнителна агенция по трансплантация, осъществява,:

- функциите на компетентен орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България в съответствие със Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки;(което явно скоро ще се промени и тази функция ще отпадне като отново се върне самостоятелната агенция по трансплантации- бел. ред)

- проверки за съответствието на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинската помощ в лечебните заведения с изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане;

- проверки за спазването на правата на пациентите в лечебните заведения, както и проверки по молби на граждани и юридически лица свързани с оказаната им медицинска помощ;

- проверки за спазването на утвърдените медицински стандарти в лечебните заведения, както и контрол върху качеството на оказаната медицинска помощ в съответствие с утвърдените медицински стандарти;

- проверки за спазването на утвърдените с наредба на министъра на здравеопазването стандарти за финансова дейност от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове;

- проверки за начина, по който лечебните заведения разходват средства, предоставени им от държавния бюджет по реда на чл. 82 от Закона за здравето и субсидии по реда на чл. 106а, ал. 6 от Закона за лечебните заведения;

- проверки за спазването на утвърдените по реда на чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) фармако-терапевтични ръководства, както и дейността на лечебните заведения, в които съгласно чл. 259, ал. 1, т. 10 от ЗЛПХМ се проследява ефектът от терапията на определените лекарствени продукти и срокът й;

- контрол върху дейността на лечебните заведения при извършване на медицинска експертиза по реда на Закона за здравето;

- проверки по Глава четвърта от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) на договорите между изпълнителите на медицинска помощ и районните здравноосигурителни каси и застрахователите почл. 83, ал. 1 от ЗЗО;

- административни услуги по издаване на удостоверение за регистриране, промяна и/или заличаване на регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за регистриране, промяна и/или заличаване на регистрация за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища;

- дейности по изготвяне на мотивирани предложения до министъра на здравеопазването за издаване, за отказ за издаване, за промяна и отнемане на разрешения за осъществяване на лечебна дейност на лечебни заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки.