Yettel публикува доклада си за устойчиво развитие за 2022 г., в който очертава постигнатите за годината резултати по отношение на четирите стратегически за телекома теми – околна среда, хора, технологии за устойчиво бъдеще и управление, основано на почтеност и прозрачност. Докладът затвърждава дългосрочния ангажимент на компанията към екологичното и социално отговорното управление на бизнеса.

Основен фокус през 2022 година Yettel постави върху грижата за природата и околната среда и намаляването на електронните отпадъци. Благодарение на усилията на компанията в тази посока, през изминалата година операторът успява да предотврати попадането на 20,3 тона електронни отпадъци на сметищата. Принос към този резултат има и кампанията „Рециклирай и спести”, която мотивира потребителите да предадат за рециклиране или поправка старо електронно устройство. В рамките на кампанията телекомът отчита трикратно увеличение на събраните устройства през 2022 г. в сравнение с предходната година. Амбицията на компанията е в следващите пет години да не допусне 127 000 кг. стари електронни устройства да попаднат на сметищата. 

Развитието на технологиите за устойчиво бъдеще също е сред акцентите в доклада на Yettel. Със своите технологични решения в полза на бизнеса, хората и околната среда, компанията допринася за развитието на дигиталната икономика на страната чрез осигуряване на сигурна 5G свързаност. В доклада си телекомът отчита, че през 2022 г. 5G мрежата на Yettel вече има покритие от 59.2% на населението, в сравнение с 49% през 2021 г. Тази година (2023) мрежата на Yettel получи и шести пореден  сертификат за качество Best in Test от международната независима компания за сравнителен анализ umlaut, част от Accenture. Сред технологичните нововъведения е и електронно подписване на документи във всички магазини на телекома. Така само за една година Yettel успява да спести 35 тона хартия.

Грижата за хората е също е сред основните направления, включени в доклада на компанията. Още със своя „нулев“ доклад за 2021 година компанията си заложи за цел да достига до 2,5 млн. души годишно с информация по темите за устойчивостта. В тази посока операторът реализира множество активности, сред които образователна кампания за значимостта на рециклирането, която е достигнала до 2 991 500* души през 2022 година. Операторът създаде и специална „Зелена емисия” – поредица от видеа, в които деца запознават потребителите с малките и лесни крачки, които могат да направят, за да опазят природата. През погледа на младите новинари видеата показват, че положителната промяна е обща отговорност и дори и малките усилия в ежедневието ни помагат за постигането на една общата цел – по-чисто и сигурно бъдеще. През 2022 г., съвместно със  Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и ПрайсуотърхаусКупърс България, телекомът провежда ESG Академия и поредица вътрешни обучения за служители и мениджъри на телекома, отговарящи за ключови за изпълнението на целите в стратегията за устойчиво развитие теми. 

След направен анализ от Yettel си поставят амбициозната цел до 2028 г. 40% от технологичните роли в компанията да бъдат заемани от жени. По тази линия от оператора отчитат 2% ръст за 2022 г. спрямо 2021 г. 

По отношение на многообразието и приобщаването на работното място операторът провежда и редица програми и инициативи, които развива в стремежа си да създаде работна среда, която стимулира професионалното израстване и равни възможности за всеки. Сред ключовите усилия на Yettel в тази посока е програмата „Рамо до рамо“, която има за цел да подпомогне професионалното развитие и социалната интеграция на хора с увреждания. Петима души са започнали кариерата си чрез програмата през 2022 г., като от началото на инициативата през 2015 г. общо 34 души са получили възможност да се развиват професионално в Yettel. От оператора вярват, че е важно да инвестират отрано в развитието на уменията на следващото поколение, като за целта развиват стажантската програма Hub by Yettel. От стартирането ѝ до момента своя професионален път са започнали общо 52 участници, като през 2022 г. към програмата са се присъединили 10 нови стажанти. „Втора смяна“ е друга инициатива на Yettel, посветена на децата на служителите и тяхната ранна кариерна ориентация. Общо 50 младежи са придобили опит, работейки в различни екипи в компанията, като част от програмата през 2022 г. 

В края на миналата година Yettel обяви своята стратегия за устойчиво развитие 2028, с която си постави измерими цели за устойчиво развитие, а с публикуването на годишните доклади компанията поема ангажимент да предоставя на заинтересованите страни детайлна информация за постигнатите резултати в тази посока. 

Докладът за 2022 година е изготвен в съответствие с признати рамки за следене на резултатите, включително стандартите на Глобалната инициатива за отчитане (GRI) версия 2021 и Протокола за парникови газове за обхват на изчисляване и отчитане 1, 2 и 3.