В София ще може да се гласува с машини.

Това решение е взела отделно ОИК - Столичната общинска избирателна комисия. Става дума за над 1650 секционни избирателни комисии, където ще бъдат предадени материалите, свързани с машинното гласуване.

Общинската избирателна комисия е запозната с решението на ЦИК да се отмени гласуването с машини, но смята, че то е непълно и подлежи на съдебно обжалване и затова не поражда действия.

Подготовката за машиннния вот в София продължава, се казва в решението и още:

“ОИК – Столична община, като специализирана изборна администрация и отговаряща за провеждането на изборите на територията на Столична община, с над 1650 секционни избирателни секции, не може да участва и да става съучастник в погазване доверието на най-демократичното избирателно право на всеки български гражданин.

Указва на кметовете на всички районни администрации да предадат заедно с членовете на ОИК – Столична община всички изборни книжа и материали посочени в т. 1 от Методическите указания, приети с решение № 2655-МИ от 12.10.2023 г. на ЦИК, включително и онези свързани с машинното гласуване.”