С 5 гласа "за", 4 "против" и 5 "въздържали се" комисията по енергетика в Народното събрание не прие да се отмени дерогацията - възможността да ползва руски нефт -  на рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас“ за преработка на петрол с произход Русия в тридневен срок от влизането на закона в сила. Настоящите текстове предвиждат дерогацията да отпадне напълно през октомври 2024 г.

Предложението е в проект за изменение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, внесен за пореден път от Делян Добрев (ГЕРБ).

С 9 гласа  "за, нито един "против" и 4 "въздържал се" комисията по енергетика одобри друг проект за промени на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, Предлага се прецизиране на разпоредби, включително и на задължените лица по плащане на енергийната вноска "руски газ". Проектозаконът е внесен от Радослав Рибарски, Васил Стефанов и Ивайло Мирчев. 

Предлага се енергийните вноски да се дължат при внос и пренос на природен газ с произход Русия. Промяната е свързана с липсата към момента на дефиниция на "транзитен пренос".