През ноември 2023 г. стопанската конюнктура в страната се влошава слабо, но остава близо до октомврийското ниво в резултат на подобряване на бизнес климата в строителството и в сектора на услугите при влошаване в промишлеността и стабилизация в търговията на дребно.

Очакванията в промишления сектор и търговията на дребно са за запазване на продажните цени непроменени през следващите три месеца, докато мениджърите в строителството и услугите предвиждат известно увеличение на цените.

Това показват резултати от последното проучване на Националния статистически институт (НСИ), цитирано днес от БНР.

Общият показател на бизнес климата през ноември се понижава с 0,6 пункта до 21,6% от 22,0% през октомври, но за пореден месец от началото на годината показателят на стопанската конюнктура все още се задържа стабилно над неговото дългосрочно осреднено ниво.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, се понижава през ноември с 2,9 пункта до 20,6% от 23,5% месец по-рано, понижавайки се под неговото дългосрочно осреднен ниво за пръв път от началото на 2023 г.

През ноември показателят "бизнес климат в строителството" нараства с 3,5 пункта до 23,6% от 20,1%, докато съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" остава близо до октомврийското ниво, понижавайки се слабо до 27,5% от 27,7% през предходния месец.

Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства през ноември с 0,8 пункта до 15,9% от 15,1% през октомври.

Най-сериозните проблеми за дейността във всички сектори остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, като в строителството отчитат като проблеми и цените на материалите, а в търговията на дребно и сектора на услугите - конкуренцията в бранша.

Ето и графика на индекса на бизнес климата, публикувана от НСИ:

Нараства производството на кюмюр у нас

Също БНР днес съобщава, че през септември при производството на енергийни продукти се наблюдава повишение спрямо предходния месец само при твърдите горива - с 6,3% до 1,392 млн. тона, докато най-голямо намаление е регистрирано при производството на автомобилния бензин - спад с цели 12,3% до 150 хил. т, показват данни на Националния статистически институт.

Има спад и при производството на дизелово гориво - с 10% до 260 хил. т, както и на електрическа енергия - понижение с 3,7% до 3149 GWh (гигаватчаса), докато производството на природен газ и пропан-бутанови смеси остава без изменение спрямо август.

На годишна база обаче през септември 2023 г. производството на автомобилен бензин нараства с цели 50%, докато производството на твърди горива намалява с 51,7%, на електрическа енергия - с 15,1% и на дизелово гориво - с 6,5 на сто.

При доставките на енергийни продукти най-голямо увеличение през септември се наблюдава при природния газ - със 7,2% до 179 млн. куб. м, следвани от твърдите горива - повишение с 5,8% до 1442 хил. т, докато най-голямо намаление е регистрирано при автомобилния бензин - с цели 34,2% до 52 хил.тона. Намаляват и доставките на дизелово гориво - с 15,5% до 218 хил.т, на електрическа енергия - с 11,4% до 2306 GWh (ГВтч) и на пропан-бутанови смеси - с 4,3% до 44 хил. тона.

Спрямо септември 2022 г. обаче доставките на природен газ се увеличават с 28,8%, на дизелово гориво - с 9% и на пропан-бутанови смеси - с 4,8%, а намаляват доставките на твърди горива - с цели 49,6% и на електрическа енергия - с 1,3%, докато доставките на автомобилен бензин остава без промяна.