Журналисти, правозащитници и други ответници по т.нар. "дела шамари" ще могат да искат финансово обезпечение от лицата или компаниите, завели дело срещу тях. По този начин ищците ще гарантират обезпечение на разноските по делото.

Това се съдържа в политическото споразумение, постигнато между испанското председателство на Съвета на ЕС и Европейския парламент.

То засяга т.нар. стратегически дела срещу участието на обществеността. Те са известни с английската абревиатура SLAPP и се получава игра на думи. Slap означава „шамар“. Тези дела се водят както срещу журналисти и медии, така и срещу неправителствени организации.

Завеждат ги обикновено хора, засегнати от скандални разкрития. Обикновено исковете са за големи суми и делата се размотават години наред по съдилищата, Често ответниците биват изтощавани финансово чрез мерки като временни запори и така им затварят устите. До присъда обаче почти никога не се стига.

Освен това съдилищата ще могат да решават, че разноските по делото трябва да бъдат поети от ищците. Това може да важи и за разходите на защитата на жертвата. Съдията може да вземе и решение, че страната, завела „дело шамар“, може да подлежи на глоба или на друга мярка с подобен ефект.

„Делата шамари“ също така ще могат да бъдат прекратявани на ранен етап. Ако бъде преценено, че те са явно неоснователни, съдията може да реши да ги прекрати на възможно най-ранния възможен етап от съдебната процедура. Съдилищата трябва да ускорят разглеждането на молбите на ищците в тази посока.

Ефектът на едно „дело шамар“ ще бъде считан за трансграничен, освен в случаите, когато двете страни не са базирани в една и съща държава членка на ЕС заедно със съда.

Ако живеещо в ЕС лице е подсъдимо по „дело шамар“ в трета страна, държавите от ЕС не трябва да признават и да прилагат решението на съда в тази страна, ако то бъде счетено за явно неоснователно или за злоупотреба във въпросната държава членка.

Постигнатото споразумение трябва да бъде подкрепено от постоянните представители на страните от ЕС (КОРЕПЕР). Ако това се случи, следващата стъпка е одобрение от държавите членки (Съвета) и от Европейския парламент.