Журналисти и правозащитници, станали обект на т.нар. дела шамари, ще имат правото да поискат и да получат пълно обезщетение за получените материални и нематериални щети.

Разходите ще бъдат изцяло за сметка на ищците, като в тях ще влизат и разноските на ответниците за адвокати.

Това са два от основните елементи на предложената днес от Европейската комисия Директива за защита на ангажирани с обществена дейност лица от явно неоснователни или унизителни съдебни дела. Става дума за т.нар. стратегически дела срещу участието на обществеността. Те са известни с английската абревиатура SLAPP и се получава игра на думи. Slap означава „шамар“.

Предложението бе огласено от зам.-председателката на ЕК за ценностите и прозрачността Вера Йоурова.

„Делата шамари“ се водят както срещу журналисти, така и срещу неправителствени организации. Завеждат ги обикновено хора, засегнати от скандални разкрития и публикации. Исковете са за големи суми и делата се размотават години наред по съдилищата, Често ответниците биват изтощавани финансово чрез мерки като временни запори и така им затварят устите. А до присъда почти никога не се стига. 

Предложената днес Директива се отнася за „дела шамари“ по граждански въпроси, в които има трансграничен елемент. Това означава, че делото може да се води в държава, различна от тази на ответника, на ищеца или и на двамата.

Другите основни елементи на Директивата са следните:

Прекратяване на ранен етап на очевидно неоснователни дела. В такива случаи ищецът ще трябва да доказва обосноваността на заведеното дело;

Възпиращи глоби. Те ще се налагат от съдилищата с цел да възпрат ищците, завеждащи такива дела;

Защита срещу съдебни решения в трети страни. Държавите членки трябва да отказват да признаят решения, произнесени в държави извън ЕС, срещу лице, живеещо в Съюза, ако съдът намери, че делото е явно неоснователно или унизително съгласно националното законодателства. Ответникът също така ще може да настоява за компенсация за щетите и на разноските в страна, в която живее.

Същевременно Комисията прие препоръка. Тя насърчава страните от ЕС да предприемат следните мерки:

• Национални законодателни рамки, подобни на тези на ниво ЕС, да защитават  срещу национални „дела шамари“;

• Обучение на юристи и потенциални обекти на „дела шамари“ да повиши осведомеността и знанията, както и да се справи с делата;

• Организиране на кампании за повишаване на осведомеността, за да могат журналистите и правозащитниците да разберат кога са жертва на „дела шамари“;

• Ответниците по тези дела да се ползват с индивидуална и независима подкрепа, например срещу адвокатски кантори, защитаващи безплатно ищците;

• На национално равнище да бъдат събирани данни за явно неоснователни дела и от 2023 г. де бъдат докладвани всяка година на Европейската комисия.

Вера Йоурова заяви, че смята за личен ангажимент изработването на директивата. Тя обещала това лично на близките на убитата малтийска журналистка Дафне Каруана Галиция. Приживе срещу нея са се водили над 40 дела заради скандални разкрития за корупция.