Великобритания официално става асоциирана страна по изследователските програми на ЕС „Хоризонт Европа” и „Коперник” от 1 януари 2024 г., съобщиха от Европейската комисия.

Днес бе завършена окончателната стъпка по присъединяването на Обединеното кралство. Това стана с приемането на политическо споразумение в специализираната комисия „ЕС-Великобритания” за участието на Лондон в програмите на Съюза.

Обединеното кралство ще внася годишно в бюджета на ЕС около 2,43 милиарда евро за участието си в „Хоризонт Европа” и близо 154 милиона евро за участието си в „Коперник”.

Страните членки (Съветът) на ЕС дадоха зелена светлина за допускането на страната в двете програми в средата на ноември. 

„Хоризонт Европа“ е ключова програма на ЕС за проучвания и иновации, която се занимава с климатичните промени, спомага за постигането на целите за устойчиво развитие на ООН и увеличава конкурентоспособността и растежа на Съююза.

„Коперник“ е компонент за наблюдение на Земята като част от космическата програма на Общността.

Великобритания излезе от двете програми с напускането на ЕС през януари 2020 г.