В Естония съществува т. нар. единно училище. Всички деца там учат заедно от първи до девети клас, без да бъдат разделяни според нивото на постиженията им. Естонската експертка на PISA Гунда Тире, цитирана от обществено-правната медия АРД, твърди, че това е една от най-важните причини за успеха в образованието, разказва Софи Донгес в АРД.

"Ние полагаме усилия всички наши деца да се справят с учебния материал", казва Тире. "Онези, които се нуждаят от малко повече помощ, получават индивидуална подкрепа."

За тази цел са създадени центрове за консултации. Никъде другаде в Европа не съществува нещо подобно.

Индивидуалната подкрепа като ключ към успеха

Тази индивидуална подкрепа в крайна сметка намалява слабите резултати, а в същото време увеличава добрите постижения. Друго предимство на естонската система е, че учителите имат право сами да решават как точно да организират уроците си и да модифицират общите учебни програми в зависимост от конкретните потребности на класа.

"Разбира се, учениците трябва да постигнат определени общи цели", казва Каролина Ремет. "Но аз решавам как да стане това. Имам учебник и план. Но винаги мога сама да определям в какъв ред да става това", споделя естонската учителка пред АРД.

Естонската образователна система е гъвкава и в друго отношение. Колко учители да преподават в дадено училище и колко училища да има в дадена община – се решава не от министерството, а на местно ниво.

Всичко това говори, че учителите се ползват с голямо доверие по отношение на организацията на учебния процес. Заплатите в страната обаче не са високи, а недостигът на учители също е проблем.

Детската градина като образователна институция

Кристина Калас, сегашната министърка на образованието, добавя един друг важен фактор за естонските успехи: "Подготовката на децата за учене е част от ранното детско образование", казва Калас.

"Три четвърти от нашите двегодишни деца ходят на предучилищна подготовка - това е детската градина, която ние разглеждаме като образователна институция: с учебна програма и изисквания за квалификация на възпитателите", обяснява Калас пред АРД.

Инфлацията се отрази на семействата

Но пандемията остави своя отпечатък и върху образцова Естония. Според Гунда Тире високата инфлация, стигнала в някои случаи до близо 20%, естествено е оказала влияние върху семействата. А училището няма как да поеме всички задачи на семейството.

"Обикновено семейните ценности и други важни неща се научават вкъщи“, подчертава Тире.

Все пак пандемията показа и нещо друго: напредналата цифровизация на образователната система в Естония помогна за това преминаването към домашно обучение да стане доста безшумно.

"Дойче веле"