Продължителният дъжд и мокър сняг в условията на спадащи температури на 16 и 17 декември доведоха до частични изключвания на електрозахранването главно в отдалечени високопланински райони в Югозападна България. Това, на което бяхме свидетели, беше непрекъснатото увеличаване на снежната покривка, събарянето на дървета и заледяване, което причини скъсване на стотици проводници, повредени изолатори, усукани конзоли и счупени стълбове.

Това казва в интервю пред БТА главният изпълнителен директор на "Електрохолд България" Карел Крал по повод авариите в Западна България, причинени от снеговалежа в събота и неделя. По думите му ежегодно ЕРМ Запад прави профилактика и подготовка на всички свои съоръжения за работа през есенно-зимния период. Но когато става въпрос за екстремни метеорологични условия, които водят до заледявания на проводници и счупване на стълбове, дори най-новите и модерни съоръжения не са застраховани от аварии.

Главният изпълнителен директор на "Електрохолд България" посочи, че дружеството поддържа мрежата в достатъчно добро състояние, доколкото позволява сегашният таван на инвестициите, одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), а именно около 100 млн. лв. годишно. Трябва да се има предвид, че от тази сума над 40 процента са за присъединяване на нови производители и потребители, обърна внимание той. Останалата част е за развитие и реконструкция на мрежите средно и ниско напрежение - нови съоръжения и подстанции, измерване и други, допълни Карел Крал.

Ето и цялото интервю:

- Как се справи дружеството през изминалата събота и неделя в сравнение със ситуацията от 25 и 26 ноември?

Продължителният дъжд и мокър сняг в условията на спадащи температури на 16 и 17 декември доведоха до частични изключвания на електрозахранването главно в отдалечени високопланински райони в Югозападна България. Това, на което бяхме свидетели, беше непрекъснатото нарастване на снежната покривка, събарянето на дървета и заледяване, което доведе до скъсване на стотици проводници, повредени изолатори, усукани конзоли и счупени стълбове.

Ще ви дам един пример за сериозността на положението - нашите екипи трябваше да режат и отстраняват клони и дървета, паднали върху електропроводите. След приключване на тази дейност и връщането им обратно в базата, те откриват, че отново има паднали дървета върху съоръженията.

В тези тежки условия, ЕРМ Запад мобилизира всички свои аварийни екипи и сформира допълнителни групи от други звена на дружеството за отстраняването на авариите. Екипите трябваше да правят дълги обходи в труднопроходими местности, за да се справят със ситуацията. Удвоен беше и броят на служителите в контактния център на "Електрохолд".

Подобно на кризисната ситуация от края на ноември, когато екстремните метеорологични условия доведоха също до редица аварии и прекъсване на електроподаването, ЕРМ Запад сформира кризисен щаб и бяха мобилизирани всички екипи на дружеството за максимално бързо отстраняване на авариите.

- Може ли да се вземат превантивни мерки, за да не спира токът на клиентите ви там при всеки по-сериозен снеговалеж?

Ежегодно ЕРМ Запад прави профилактика и подготовка на всички свои съоръжения за работа през есенно-зимния период. Това включва проверки, обходи и прочистване на сервитутните зони, включително в най-трудно достъпните места.

Но когато става въпрос за екстремни метеорологични условия, които водят до заледявания на проводници и счупване на стълбове, дори най-новите и модерни съоръжения не са застраховани от аварии. Дърветата не правят разлика дали електропроводът е нов или не.

Трябва да имате предвид, че нашите екипи дават всичко от себе си за максимално бързо възстановяване на електрозахранването. За достигането на авариралите участъци в по-труднодостъпните места обаче се налагаше рязане и преместване на паднали дървета по пътя. Работата се затрудняваше и от непочистените пътища, преспите и заледяванията.

За съжаление никога няма гаранция, че съоръженията ще издържат пред силата на природата. Молим клиентите да проявят разбиране и търпение, защото нашите служители работят на ръба на човешките сили и възможности.

- "Ясно е, че трябва да се инвестира - въпросът е откъде да се намери финансиране", казахте по време на форум за развитието на мрежите. Може ли от това изказване да се подразбира, че цените на мрежовите услуги за бита ще се повишат?

Необходимостта от повече инвестиции в модернизация на електроенергийните мрежи, за да могат те да отговарят на нуждите на съвременното общество, е много актуална тема. Вариантите за осигуряването на тези инвестиции са основно два - през цената на мрежовата услуга или от европейските фондове. Контекстът на горното изказване беше, че в "Електрохолд" търсим европейско финансиране, за да не натоварваме цените на крайните потребители. Това, разбира се, не означава, че мрежовите тарифи в момента са достатъчно високи, за да осигурят добро ниво на инвестиции. Точно обратното - те са най-ниските в Европа.

- Какви са инвестициите в развитието на мрежата, които направи дружеството през 2023 г.? Кои са най-значимите проекти?

Поддържаме мрежата в достатъчно добро състояние, доколкото ни позволява сегашният таван на инвестициите, одобрен от КЕВР, а именно около 100 млн. лв. годишно. Трябва да се има предвид, че от тази сума над 40 процента са за присъединяване на нови производители и потребители. Останалата част е за развитие и реконструкция на мрежите средно и ниско напрежение - нови съоръжения и подстанции, измерване и други.

Най-значимите ни инвестиции за 2023 г. включват дигитализация на мрежата, подмяна и ремонт на силови трансформатори в подстанции, реконструкция и подмяна на кабелни линии средно напрежение, рециклиране на главни електромерни табла и кабелни разпределителни шкафове.

През 2023 г. ЕРМ Запад стартира пилотен проект за полагане на нов вид силов кабел с изолация от високоефективен полипропиленов термопластичен еластомер, при който се използват напълно рециклируеми материали.

- Какви проекти за дигитализация на мрежата изпълнявате?

През 2023 г. ЕРМ Запад извърши автоматизация в четири подстанции на територията на София. В тях бяха вложени над 2,1 млн. лева. Модернизацията позволява автоматизиране на управлението на мрежата в столицата и дава възможност да се повиши капацитета за присъединяване на нови клиенти със сериозна мощност. В резултат се намалява времето на безтоковите паузи в извънредни аварийни ситуации, съкращава се срокът за реакция от страна на ЕРМ Запад и се подобрява качеството на услугата за близо 100 000 клиенти.

През 2023 г. по мрежата на ЕРМ Запад бяха поставени около 120 000 умни електромера. Спечелихме финансиране по Модернизационния фонд на ЕС, което ще бъде насочено към инсталиране на смарт електромери и система за управление на данните от тях. Внедряването на тази система има за цел не само да обхване прецизно потребеното от клиентите количество, но и да даде възможност за наблюдение на параметрите на доставяната електрическа енергия. Това ще ни позволи по-нататък да предоставим възможности за нови продукти на електроенергийния пазар – тарифи, съответстващи на потреблението на всеки индивидуален клиент.

Друг проект е създаването на географска информационна система (ГИС) - това е система, която подпомага управлението на активите с помощта на геолокация и с техническа информационна система, която съдържа данни за елементите на мрежата – проводници, трансформатори, техните параметри и т.н., включително и със система за следене на параметрите и състоянието им „на живо“, както и метеорологичните условия, за да се прилага превантивна и планирана поддръжка. ГИС ще ни подпомогне да имаме „дигитален близнак“ на нашата мрежа в реално време.

- Скоро НЕК ще спре да бъде обществен доставчик на електроенергия за битовите потребители. С това се започва процесът на пълна либерализация на енергийния пазар и за битовите потребители. Дружеството Ви готово ли е да е посрещне този процес? 

В закона е предвидено премахването на обществения доставчик от 1 юли 2024 г. Но има още много неща за доуточняване, защото това е съществена промяна на пазарния модел, която не засяга само битовите потребители, НЕК и крайните снабдители, но и производителите и останалите участници на пазара "ден напред". Специално трябва да се разгледа финансовият модел и осигуряването на достатъчно парични средства за крайните снабдители. 

Търговските дружества на Електрохолд имат 18-годишен опит за работа и на свободен, и на регулиран пазар. Разполагаме с технически, финансов и експертен капацитет за обслужване на значителен брой клиенти. Ще бъдем готови до началото на 2026 да предложим гъвкави решения на потребителите, които ни познават, защото сме близо до тях.

Фокусирани сме да се разрастваме и извън Западна България, да развиваме търговската си мрежа в цялата страна и да бъдем максимално близо до клиентите.

- Какви са опасностите при пълната либерализация на пазара на електроенергия и за битовите потребители?

Пълната либерализация на пазара е ключова и неизбежна реформа. Надявам се тя да се случи плавно и да не доведе до сътресения на пазара. Реформата засяга над 4,6 млн. битови клиенти в страната и е необходимо да им се осигури достатъчно време за адаптиране и разработване и приемане на промени в подзаконовите нормативни и регулаторни актове. Предвид предстоящите промени, ние съветваме потребителите да вземат мерки за енергийна ефективност. До момента, поставянето на фотоволтаици на покривите, термопомпите и т.н. не беше приоритет за потребителите поради ниските цени на електроенергията.

Това обаче ще се промени, затова ние постоянно информираме клиентите си как да бъдат енергийно ефективни. От тази година, например, започнахме да предлагаме услугата ни за малки фотоволтаични системи за битови клиенти. С изграждането на такава система клиентите могат да намалят разходите си за електроенергия и да си осигурят енергийна независимост в бъдеще.

- Кои са актуалните предизвикателства пред Вашата компания в настоящия момент? Кои от тях изискват най-спешни решения?

Едно от предизвикателствата е вълната от нови ВЕИ проекти, които трябва да бъдат присъединени. Приветстваме това, но процесът е свързан с необходимостта от инвестиции в разширяване на мрежата. Но не безконтролно разширяване, а рационално планиране на мрежите така, че потреблението да е близо до производството.

Друго предизвикателство е навлизането на електромобилите в ежедневието. Създаваме условия за изграждане на мрежа от зарядни станции. За съжаление липсва визия за развитие на мрежата от такива зарядни станции - мощност, местоположение, приоритети и т.н. Сигналите от пазара ни тревожат, че ще се ангажира ненужно капацитет от мрежата за мощни зарядни станции, които няма да се използват ефективно.