Испанското председателство на Съвета на ЕС и Европейският парламент постигнаха ключово споразумение за основните политически елементи на пет регламента, които ще променят из основи правната рамка на Съюза за убежището и миграцията.

Споразумението бе определено от мнозина като историческо.

Регламентите засягат всички етапи от управлението на убежището и миграцията. Те включват проверка на нередовните мигранти при пристигането им в ЕС, снемане на биометрични данни, процедури за подаване и обработка на молби за убежище, правила за определяне на отговорната за тези процедури страна членка, и солидарност и сътрудничество между държавите от ЕС, справяне с кризисни ситуации, включително в случаи на превръщането на мигрантите в "оръжие".

Целта е да няма нова Мория, отбеляза еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон. Става дума за лагера за бежанци в едноименното селище на гръцкия остров Лесбос, изгорял при пожар през септември 2020 г. Според властите в Атина лагерът е бил подпален от мигранти, протестиращи срещу изолирането им заради пандемията от COVID-19.

► Регламентът за управление на убежището и миграцията предвижда задължителна солидарност между страните членки, признати, че се намират под миграционен натиск. Те ще позволят на други страни членки да избират между разселването на кандидатите за убежище на своя територия и финансова помощ, която ще бъде плащана в общ европейски фонд. Текстът определя и нови критерии, според които една страна членка е отговорна за проверка на молбите за международна закрила (бившия Дъблински регламент).

► В отговор на внезапното нарастване на пристиганията регламентът за справяне с кризите и форсмажорните обстоятелства създава механизъм за гарантиране на солидарността и мерките в подкрепа на страните членки, изправени пред изключителен наплив на граждани на трети страни, водещ до срив на националната система за предоставяне на убежище.

► Новите правила покриват и инструментализирането на мигрантите. Това са случаите, когато те биват използвани от трети страни или враждебни заинтересовани страни с цел дестабилизиране на ЕС. При такива обстоятелства се предвижда възможност за временна дерогация от стандартните процедури за даване на убежище.

► Според новия регламент за проверка кандидатите, които не изпълняват условията за влизане в ЕС, ще подлежат на предварителна проверка, включително идентификация, снемане на биометрични данни, проверки за сигурност и на здравословното състояние. Продедурата ще отнема до 7 дни. Специфичните нужди на децата ще бъдат вземани предвид и всяка страна членка ще разполага с независим механизъм за наблюдение, гарантиращ спазването на основните права.

► Регламентът за процедурите за предоставяне на убежище създава обща процедура в целия Европейски съюз. Тя предвижда и предоставяне, и отнемане на международна закрила и заменя редица национални процедури. Обработката на молбите за убежище ще стане по-бърза. За първо решение ще бъдат необходими до 6 месеца. За видимо неоснователни и недопустими молби времето ще бъде по-кратко. Всички тези процедури ще се извършват на външните границите на ЕС.

Ще бъде реформирана и Евродак - Европейската база данни за дактилоскопия в областта на убежището. Реформата има да цел по-ефективна идентификация на пристигащите в ЕС, с добавяне на лицеви изображения и пръстови отпечатъци. Това ще важи за деца от 6-годишна възраст нагоре. Властите ще могат да завеждат досиета, ако определено лице представлява заплаха за сигурността, ако е агресивено или е пристигнало незаконно.

Законодателната рамка ще бъде еднаква във всички 27 страни от Общността.

Предстои споразумението да бъде предадено на постоянните представители на страните членки. След зелена светлина от тяхна страна текстът трябва да бъде одобрен от страните членки (Съвета) на ЕС и Европейския парламент, за да се превърне в законодателен акт.

„Всяка година стотици хиляди нередовни мигранти предприемат рисковани пътувания, за да достигнат до нашите граници. Те често са жертви на престъпници и трафиканти, които ги подмамват с лъжливи обещания за безопасно влизане и ги изнудват за пари. Страните членки по външните ни граници трябва да управляват незаконната мигтлация, която често е предизвикателство за охраната на границите им“, коментира председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

България също е външна граница на ЕС.

Фон дер Лайен припомни, че в началото на мандата си през 2019 г. се е ангажирала със създаването на обша система да управление на миграцията в Съюза.

„Пактът за миграцията и убежището гарантира, че има ефективен европейски отговор на това европейско предизвикателство. Това означава, че европейците ще решават кой идва в ЕС и кой може да остане – не и трафикантите. Това означава защита на тези, които са в нужда“, допълни тя.

Засега няма индикации за засилен мигрантски поток от ивицата Газа, отговори на журналистически въпрос Маргаритис Схинас – зам.-председател на Европейската комисия, отговарящ за насърчаването на европейския начин на живот.