Учителските заплати ще бъдат увеличени с 8.4 процента от 1 януари. Това става по силата на новия Колективен трудов договор, който беше подписан от министъра на образованието Галин Цоков и синдикатите. 

След увеличението стартовата минимална основна заплата на учителите става 1853 лева. Същият е размерът и за всички останали педагогически специалисти: ресурсни учители, възпитатели, ръководители на направления, информационни и комуникационни технологии, логопеди, психолози, педагогически съветници и други.

Минималната основна заплата за старши учителите и старши възпитателите става 1911 лева, а за главните учители и главните възпитатели - 1985 лева. Директорите ще получават най-малко 2257 лева основно възнаграждение, а заместник-директорите - 2088 лева. 

В новия Колективен трудов договор се повишават работните заплати и на непедагогическия персонал. За ръста на възнагражденията на педагозите са осигурени близо 290 милиона лева от Държавния бюджет. Новият Колективен трудов договор е подписан от просветния министър Галин Цоков, синдикатите в сферата на образованието и Сдруженията на училищните директори.