Докладът от възложения от мен одит на Столичното предприятие за третиране на отпадъци "крещи" безстопанственост. За това изпратих доклада от проверката към Софийската градска прокуратура за последващи действия по компетентност.

Това съобщава кметът на София Васил Терзиев на страницата си във Фейсбук.

Терзиев посочва, че оттук нататък решението за следващите стъпки е в ръцете на прокуратурата.

"Безстопанственост - като груба небрежност по отношение на активите на предприятието и пилеенето на средствата му, зле написани проектни задания при строителството, липса на оперативен контрол и контрол по изпълнението, липса на контрол, раздаване на абсолютно нелогични и незаслужени бонуси спрямо резултатите и скарано с икономическата логика утежняване на финансовото положение на предприятието", пише в социалната мрежа столичният кмет.

За всичко това според него трябва да бъде потърсена отговорност.

По-късно на пресконференция временно изпълняващия длъжността директор на СТПО Николай Савов разкри детайли от доклада.

Според него сред проблемите на предприятието са безразборно и безотговорно харчене на средства, завишени цени при закупуването на услуги и материали, пренебрегване на поддръжката и небрежност към активите на предприятието. Значителната сума от 113 милиона лева, предназначена за ремонти и обновление на оборудването, не е била ефективно използвана, като част от оборудването дори не е функционирало. Много от съоръженията в завода са за ремонт само след няколко години работа, а резервни части липсват.

Редовно не е постиган необходимият тонаж обработван боклук, а събраните отпадъци са директно заравяни. Открити са нарушения и по отношение на сключваните договори по обществени поръчки за доставка на оборудване. 

Съдържанието на доклада подчертава, че предприятието не е в добро състояние, въпреки обективните усилия на предишното управление да представи позитивен облик пред обществото. Г-н Савов разкрива, че проблемите са дори по-тежки, отколкото се предполага. Отговорността и прозрачността в управлението на предприятието се налага като критични фактори за бъдещата реформа.

Савов обяви и че очаква предишното управление ще поеме отговорност за наследените проблеми, вместо да се опитва да ги избегне.

По-късно одитният доклад бе публикуван онлайн.

Столичният завод за третиране на отпадъци (СПТО) на практика не изпълнява предназначението си. В добавка, депото за боклук на столицата се запълва много по-бързо от очакваното.

Основната цел на СТПО е да получава отпадъци, да ги преработва в RDF гориво, което да продава, а остатъците да пласира в депото. Проблеми в последните няколко години има във всяка стъпка от този процес, става ясно от доклад на новото ръководство. За последната 2023 г. заводът е произвел над два пъти по-малко RDF спрямо капацитета си - вместо 185 000 тона, едва 80 000 тона. За предишните 3 години - от 2020-та наса - са произведени 555 хил. тона, но едва 229 хил. са предадени за изгаряне, или само 41% от продукцията. Причината - произведеното гориво е некачествено и като такова отива на... боклука. От декември насам новото управление твърди, че е въвело мерки, с които се увеличава с 35% производителността на RDF.

Но дори и произведените количества RDF не се оползотворяват напълно. През юни миналата година предишното ръководство на СО е подписало договори за продажба, но през септември ги е прекратило - заради невъзможност за финансиране. Така заводът остава само с един договор за оползотворяване на горивото, като дори и той не може да бъде изпълнен в цялост.