Европейската комисия одобри създаването на съвместно предприятие за електрически ванове между автомобилните компании „Волво“ и „Рено“.

Дейността на компанията, съставена от базираните съответно в Швеция и Франция гиганти, ще бъде предимно разработването, производството и продажбата на електрически лекотоварни автомобили, както и оборудване за логистични услуги.

Комисията е установила, че предстоящото сливане не представлява проблем за конкуренцията предвид ограничената пазарна позиция в резултат на предложената транзакция. Предложението за сливане е проучено в рамките на опростена процедура за контрол.