Учениците ще могат да отсъстват до 15 дни от училище по семейни причини, с бележка от родителя.

Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков в четвъртък сутрин по БНТ.

В момента тези дни са до три с молба към класния ръководител и още седем, но само със санкция на директора на съответното училище.

Подобни предложения имаше нееднократно от родители, за да се облекчи процесът и тях, и за личните лекари, когато на учениците са налага да отсъстват по семейни причини или заради леко неразположение - примерно хрема, главоболие и т. н., за ден-два. Сега дори и без необходимост от преглед, това означава дълго чакане пред кабинета за бележка, отнема от времето и на родители, и на личните лекари.

"Обсъждаме този проблем с различни родителски асоциации през последните месеци. Понякога се налага детето да не посещава училище заради неразположение или семеен проблем. Затова правим промяна в Наредбата за приобщаващо образование - увеличаваме тези отсъствия по семейни причини на 15 за всяка учебна година", обясни Цоков.

Ще се облекчи и редът за тяхното използване, като молбата за всички полагаеми дни ще се подава само пред класния ръководител. С това ще се разтоварят и директорите на училищата, които досега трябваше да разрешават част от тези отсъствия.  

Днес започват 276 конкурса за училищни директори в цяла България, съобщи още министърът.

"Ще се търсят директори визионери и лидери, а не само администратори", подчерта той.

Писменият тест за кандидатите за директори е променен, за да измерва не само знанията им за нормативните документи, но и техните компетентности - възможностите за развитие на екипи и справяне с кризисни ситуации. В устния изпит са включени казуси, които са свързани с характеристика на съответното училище. Предвижда се процедурите да бъдат аудио и видео записвани.

През следващите седмици и месеци ще се разработи стандарт за качество на обучението. Той ще даде възможност за самооценка на отделните образователни институции, както и външен поглед как те се справят с конкретните индикатори за качество.

"Ще имаме поглед върху това кои училища се справят добре, кои - по-лошо, и кои не се справят с поставените задачи", обясни образователният министър.  

"През последните дни на 2023 г. подписахме нов колективен договор, с който заплатите на учителите и на другите педагогически специалисти се увеличиха с 8,4 процента и началната заплата на учител е в порядъка на 1853 лв., на старши учител е 1911 лв., а на директор - 2250 лв.", припомни още Цоков.