Върховният касационен съд се възползва от едно от уникалните си правомощия и премести делото за насилие над Дебора от Стара Загора в Пловдив.

Както и Клуб Z писа, след натрупаното огромно социално напрежение още по време на мярката за неотклонение, безпрецедентно всички съдии от Районен съд-Стара Загора са си направили отводи по различни причини. Най-често - свързани с безпрецедентния обществен натиск по казуса.

"С определения всички съдии от Районен съд – Стара Загора са се отвели от разглеждане на делото, поради което и съдът, на който то е местно подсъдно, не може да образува състав", признава се в днешното съобщение на ВКС.

Прокуратурата изработи делото за около 5 месеца и го внесе през ноември. По същество по 3 деяния обвиняем е Георги Георгиев - охранител на чалготека, за който се смята, че е имал интимна връзка с тийнейджърката. Обвиненията са, че от април до 26 юни е осъществил поне 6 закани за убийство на ученичката.

Другото е за средна телесна повреда - квалификация, зад която прокуратурата твърдо стои (след като първоначално имаше нелепо обвинение за лека телесна, б.а.).

Третото е за принуда - заради факта, че е остригал момичето.

Върховните съдии пишат в определението си днес:

"Настоящият състав, като съобрази, че страните имат право на разглеждане на делото от независим и безпристрастен съд, прие, че е налице необходимост от промяна на подсъдността. Делото следва да се разгледа от Районен съд – Пловдив, който не само е териториално близо до Районен съд – Стара Загора, но и се намира в друг съдебен район.

Наред с това, промяната в подсъдността и изпращането на делото за разглеждане от Районен съд – Пловдив няма да доведе до необосновано завишаване на разходите и няма да препятства достъпа на страните, свидетелите и експертите до участие в производството."

Ето и оригиналното прессъобщение от върховния съд:

ВКС определи Районен съд – Пловдив да разгледа делото срещу Георги Г., обвинен за нанасянето на рани с макетен нож на Дебора М. и отправяне на закани за убийство

С Определение № 18/12.01.2024 г. по к.ч.н.д. № 37/2024 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изпраща н.о.х.д. № 3861/2023 г. на Районен съд – Стара Загора за разглеждане от Районен съд – Пловдив. Определението е окончателно.

С определение на председателя на Районен съд – Стара Загора от 09.01.2024 г. производството по н.о.х.д. № 3861/2023 г. е прекратено поради невъзможност на съда да образува състав и делото е изпратено на Върховния касационен съд за определяне на друг еднакъв по степен съд, който да го разгледа.

Съдебният състав на ВКС приема, че са налице предпоставките по чл. 43, т. 3 от НПК за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото. В мотивите се посочва, че производството по н.о.х.д. № 3861/2023 г. на Районен съд – Стара Загора е образувано по внесен срещу Георги Г. обвинителен акт за престъпления по чл. 144, ал. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, по чл. 143, ал. 1 от НК и по чл. 131, ал. 1, т. 5 и т. 9 вр. чл. 129, ал. 2 вр. ал. 1 от НК.

С определения всички съдии от Районен съд – Стара Загора са се отвели от разглеждане на делото, поради което и съдът, на който то е местно подсъдно, не може да образува състав.

В определението на ВКС се казва: „Настоящият състав, като съобрази, че страните имат право на разглеждане на делото от независим и безпристрастен съд, прие, че е налице необходимост от промяна на подсъдността. Делото следва да се разгледа от Районен съд – Пловдив, който не само е териториално близо до Районен съд – Стара Загора, но и се намира в друг съдебен район. Наред с това, промяната в подсъдността и изпращането на делото за разглеждане от Районен съд – Пловдив няма да доведе до необосновано завишаване на разходите и няма да препятства достъпа на страните, свидетелите и експертите до участие в производството.“