Изложба под наслов "Врачанските къщи - нестихващо достолепие" бе открита вчера в Народното събрание, по инициатива на депутатката от ПП-ДБ Деница Симеонова. 20 постера на най-знаковите къщи във Враца от Освобождението до 1944 г. ще красят парламента до 23 януари.

"Идеята за тази изложба не възникна спонтанно, тя е плод на сътрудничеството ми с екипа на сдружение „Врачанските къщи“ и най-вече с председателя му Светла Буюклийска, плод е на проведените многобройни срещи, събития и фестивали", каза Деница Симеонова.

А Буюклийска отбеляза:

"С изчезването на една такава къща се откъсва и страница от историята на всеки наш град. Изчезва и споменът за този род и нишката за следващото поколение се къса, оставаме без памет."

Сдружението с идеална цел "Врачанските къщи" обаче не изчерпва своята дейност с изложби - те предлагат и сериозни промени в Закона за културното наследство, оценен от организацията като неефективен и неясен.

Първото предложение е създаването на публичен регистър на всички културни паметници на територията на общините, който да бъде обвързан в система с Имотния регистър и с Кадастъра. От сдружението твърдят, че често възникват местни казуси заради липса на такава връзка. И дават пример от Сливен, където собственик купува поземлен имот без постройка, влага средства за проект и чак при внасянето му в общината за одобрение се установява, че имотът е паметник на културата. Постройката обаче е изчезнала, без да е отписана в регистрите.

Според сдружението е нужно и облекчаване на процедурата по чл. 84 от ЗКН, който урежда инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство. Затова се предлага връщане на т.нар. "институцията на мълчаливото съгласие".

"Тоест щом е минал срокът на административният отговор (представляващ окончателното становище по чл. 84, което трябва да носи печат и подпис на Министъра на културата или негов заместник), да се смята, че проектът е приет", обясняват от сдружението. "Да се приложат и срокове, в които заинтересованото лице (собственик или инвеститор), чиито проект е минал по тази процедура с влизането в сила на „мълчаливото съгласие“, в срок до 1(един) месец да го внесе в Общината по реда на ЗУТ (Закона за устройството на територията) за одобрение от Експертния съвет (ЕСУТ)."

Ползването на делегирани експерти от общината или държавата ще гарантира, че този улеснен процес няма да остане без сериозен контрол.

Третото предложение е да се осигурява помощ и окуражаване на собствениците на имоти, които са обявени за културно наследство, както се прави и в други европейски държави.

"От паметниците на културата се ползва цялото общество. Оформяйки нашата цивилизационна среда, те са обществена ценност, макар някои от тях да са частна собственост. От тяхната красота или разруха печелим или губим всички", аргументират се от "Врачанските къщи".

Това могат да са директни помощи и субсидии с публични средства за поддръжка на имота или реставрация., данъчни облекчения, изплащане на дългове към НАП чрез даряване на движимо или недвижимо културно наследство, преференциален достъп до кредит.

Сдружението предлага и създаването на звание "Защитник и пазител на културното наследство", което да се връчва приживе или посмъртно на лица, които се отличават с приноса си към опазването и популяризирането на културното наследтво - видни архитекти, инженери и урбанисти от миналото и настоящето, археолози, историци, документалисти, тематични граждански сдружения, краеведи, както и управленски фигури и личности от институции, през чиито мандат са постигнати високи резултати в тази област в полза на обществото.

От ПП-ДБ искат да разгледат тези предложения на предстоящи кръгли маси, обяви при откриването на изложбата Деница Симеонова.