Столична община публикува за обществено обсъждане първият бюджет на нова администрация в София в последните 14 години - тази на кмета Васил Терзиев. Новият бюджет е на стойност 2 576 202 377 лева, или с 21 милиона по-малко от последния на Йорданка Фандъкова. 

За сравнение, управляващите от ГЕРБ увеличиха бюджета на столицата с 21% през 2023-та спрямо 2022-ра година, и с 11% сегашната. 

Новият бюджет може да е близък по размер до миналогодишния, но има сериозни разлики в разпределението на средствата
От общата сума от 2 576 202 377 лв., 1 114 939 780 лв. са държавно делегирани средства, които общината може да насочва и управлява за местни нужди.

Капиталовата програма е значително по-малка - 594 млн. лв. спрямо 670 млн. лв. от последния бюджет на ГЕРБ, и едва 23 млн. лв. от тях са държавно финансиране, или около 4%, два пъти по-малко от миналата година. Но от общината отбелязват: 

"В рамките на държавния бюджет са предвидени още 100 млн. лв. за инвестиции в София, включително 50 млн. лв. за проекти на районните администрации. Това представлява исторически високи инвестиции за града през 2024 г."

Кметът Терзиев подчерта необходимостта от пълна прозрачност в управлението на столицата и обяви фокус на инвестициите в области като строителство и ремонт на детски градини и училища, разширяване на пътната инфраструктура, озеленяване, създаване на многоетажни паркинги, подкрепа за културни и спортни инициативи.

Терзиев изтъкна, че няма повишаване на данъците, но се предвижда повишаване на събираемостта. И обещава "10% повече за по-зелена София 50% повече за програма "Култура"."

Гражданският бюджет ще бъде определен от столичаните и за него са заделени 5,3 млн. лв.

Парите за дейностите по "Транспорт" са рекордно големи тази година – компенсации от страна на СО в размер на 132 млн. лв. и компенсации съгласно Наредба на МС от 07.07.2015 в размер на 89 млн. лв. 

Прави впечатление, че представянето на бюджета е по-детайлно от всякога, а разбивката му е представена в удобни за анализ Excel-ски таблици и е доста по-детайлна от кратките PDF-и на предишните управляващи.