Европейската комисия започва първото си задълбочено разследване на потенциално нарушаващата пазара роля на чуждестранните субсидии, съобщиха от централата на институцията в Брюксел.

Така ЕК упражнява правомощията си съгласно Регламента за чуждестранните субсидии (РЧС).

Разследването започна днес след уведомление, подадено до Комисията от китайската компания CRRC Qingdao Sifang Locomotive Co. Ltd. Тя е дъщерно дружество на CRRC Corporation - китайски държавен производител на влакове.

Става дума за процедура за възлагане на обществена поръчка, открита от Министерството на транспорта и съобщенията на България. Поръчката е свързана с предоставянето на няколко електрически влака тип “бутане-теглене“, както и свързани услуги по поддръжка и обучение на персонала.

Съгласно РЧС дружествата са задължени да уведомяват за своите тръжни процедури за възлагане на обществени поръчки в ЕС, когато прогнозната стойност на поръчката надвишава 250 милиона евро и когато на дружеството са били предоставени най-малко 4 милиона евро чуждестранна финансова помощ от поне една трета държава през трите години преди уведомяването.

След предварителния преглед на уведомлението от CRRC Qingdao Sifang Locomotive Комисията счете за обосновано да започне задълбочено разследване. Налице са достатъчно признаци, че на това дружество е била предоставена чуждестранна субсидия, нарушаваща функционирането на вътрешния пазар.

За тази цел ЕК трябваше да прецени дали чуждестранната финансова помощ представлява субсидия, която пряко или косвено предоставя избирателна полза на дружеството, и дали това позволява на дружеството да представи неоправдано изгодна оферта.

Подобна оферта би могла да доведе до това други дружества, участващи в процедурата за възлагане на обществена поръчка, потенциално да загубят възможности за продажба.

Уведомлението от Qingdao Sifang Locomotive е подадено на 22 януари т.г. Считано от тази дата, ЕК разполага със 110 работни дни - до 2 юли, за да вземе окончателно решение.

CRRC Corporation Limited (известно като CRRC) е китайски държавен производител на подвижен състав. Той е най-големият производител на подвижен състав в света по отношение на приходите. Такива компании произвеждат локомотиви и вагони, използвани от железопътни оператори, както и подлинии, трамваи и други железопътни возила.

Процедурата за възлагане на обществена поръчка на Министерството на транспорта и комуникациите в България е за 20 електрически влака push-pull, както и за поддръжката им в продължение на 15 години. Прогнозната стойност на договора е около 1,2 милиарда лева (610 милиона евро).