Европейската комисия откри официално производство срещу TikTok, съобщиха от централата на институцията.

Целта е да се прецени дали платформата е нарушила Законодателния акт за цифровите услуги в области, свързани със защитата на малолетните и непълнолетните лица, прозрачността на рекламата, достъпа на изследователите до данни, както и управлението на риска от проектиране, предизвикващо пристрастяване, и вредно съдържание.

Новината идва само два дни, след като европейският акт влезе официално в села.

Досега бе проведено предварителното разследване, включително въз основа на анализ на доклада за оценка на риска, изпратен от TikTok през септември 2023 г., както и на отговорите на платформата до официалните искания на ЕК за информация за незаконното съдържание, защитата на малолетните и непълнолетните лица и достъпа до данни. В резултат Брюксел реши да започне официално производство.

Сега ЕК трябва да прецени дали са спазени задълженията по Законодателния акт за цифровите услуги. Сред тях са въвеждането на мерки за гарантиране на високо равнище на неприкосновеност на личния живот, безопасност и сигурност за малолетните и непълнолетните лица.

Разследването се отнася до предполагаеми недостатъци при предоставянето на достъп на изследователите до публично достъпните данни на TikTok. Ако бъдат доказани, тези пропуски биха представлявали нарушения на по няколко негови члена.

TikTok е определен като много голяма онлайн платформа (VLOP, или МГОП) на 25 април 2023 г. съгласно Законодателния акт на ЕС за цифровите услуги. Това стана , след като платформата обяви, че има 135,9 милиона активни потребители месечно в ЕС. В качеството си на МГОП тя е трябвало в 4-месечен срок от тази дата да започне да спазва редица задължения, определени в Акта.