Всички онлайн платформи, които имат потребители в ЕС, се задължават от утре да позволяват на клиентите да маркират незаконно и да защитават малолетните от злоупотреби с личните им данни.

Това ще стане по силата на Законодателния акт за цифровите услуги. Той влиза в сила утре, 17 февруари 2024 г.

Актът засяга всички онлайн платформи, които имат потребители в ЕС, с изключение на тези, които се водят малки и средни предприятия (МСП). Това са платформи с по-малко от 50 служители и с годишен оборот, по-малък от 19 милиона евро.

Действието на Акта обаче се отнася за хостиговите услуги. Става дума за облачните услуги, системите за имена на домейни (DNS) и фонови услуги за свързване на потребителя с поискани адреси на уебсайтове, както и за онлайн посредници.

Новите задължения

• Борба срещу незаконните съдържание, стоки и услуги. Онлайн платформите трябва да осигурят на потребителите средства да маркират незаконното съдържание, включително стоките и услугите. Те ще трябва да сътрудничат и с доверени „податели на сигнали“ - специализирани образувания, на чиито уведомления платформите ще трябва да дават приоритет;

• Защита на непълнолетните лица. Това включва и пълна забрана на насочването към малолетни и непълнолетни с реклами въз основа на профилиране или въз основа на техните лични данни;

• Предоставяне на потребителите на информация за рекламите, които виждат, като например защо рекламите им се показват и кой е платил за рекламата;

• Забрана на рекламите, насочени към потребители въз основа на чувствителни данни - политически или религиозни убеждения, сексуални предпочитания и др.;

• Предоставяне на изложение на мотивите на потребител, засегнат от всяко решение за модериране на съдържание - премахване на съдържание, спиране на акаунт и т.н., качване на изложението на мотивите в базата данни за прозрачност на Законодателния акт;

• Предоставяне на потребителите на достъп до механизъм за подаване на жалби за оспорване на решения за модериране на съдържание;

• Публикуване на доклад за процедурите за модериране на съдържание най-малко веднъж годишно;

• Предоставяне на ползвателя на ясни общи условия и включване на основните параметри, въз основа на които работят системите на платформите за препоръчване на съдържание;

• Определяне на звено за контакт за органите, както и за потребителите.

От края на август 2023 г. законодателният акт за цифровите услуги вече се прилага за 19-те много големи онлайн платформи (VLOP, или МГОП) и търсачки (VLOSE, или МГОТ), определени през април 2023 г.Те имат средно над 45 милиона ползватели месечно).

Други 3 платформи, определени като МГОП през декември 2023 г., трябва да изпълнят до края на април най-строгите задължения съгласно Законодателния акт. Те обаче ще трябва да спазват общите задължения по него от утре.

Платформите, които не са определени като много големи онлайн платформи или търсачки, ще бъдат наблюдавани на равнището на държавите членки от независим регулатор, действащ като национален координатор на цифровите услуги. Негова отговорност ще бъде да гарантира, че тези платформи изпълняват правилата. Координаторите ще упражняват надзор и ще прилагат Законодателния акт за цифровите услуги за платформите, създадени на тяхна територия.