Столичният общински съвет се събра на извънредно заседание днес и скоростно гласува три доклада, първият от които и най-важен - за програмата на саниране.

Крайният срок за проекти по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд" е 29 февруари, след като МРРБ го удължи, което принуди общинарите да се съберат във вторник, в седмицата, в която работят комисии, а няма официално заседание. По програмата кандидатите за саниране трябва да осигурят 20% от средствата, останалите 80% се осигуряват от програмата. 

Точката бе внесена като извънредна и на предишното редовно заседание от ПП-ДБ-СС, но бе отложена - мнозинството от ГЕРБ-СДС и БСП отбеляза, че не е разглеждана в комисии и това решение би било срещу правилника. В крайна сметка комисиите я обсъдиха и глауваха днес сутринта, непосредствено преди заседанието.

Очаквано, в крайна сметка 49 общински съветници подкрепиха програмата, неколцина не гласуваха, други отсъстваха, нямаше дебати.

Жирафи и общинска мрежа

Два други доклада бяха гласуване след днешната точка - за инвестиции в Зоологическата градина по програмата "Околна среда" и за проект за мрежа от национални информационни центрове.

Проектът за Зоологическата градина предизвика подхилквания и разговори между общинарите като в буйна класна стая, докато 33-годишният председател Цветомир Петров не им направи забележка да се държат уважително.

Процедурата "Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини" е предвидена за ремонт или реконструкция на зоологически градини с цел изпълнение на консервационната им роля. Анна Стойкова (ГЕРБ-СДС) разкри, че Столичният зоопарк е обогатил колекцията с интересни и застрашени видове, работи за секторите на големите котки, малките хищници, приматите... И ще създаде нов проект за саваната, който включва и нов жирафарник - което ще позволи по-лесно да доставяме жирафи в София.

По програмата "Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“, която е на стойност 25 680 000 лв., се финансира мрежата, която съществува от 2012 г. и популяризира фондовете на ЕС. Тя е разпознаваема и работи активно с местните администрации, бюрата по труда, регионалните управления по образование, университетите и средните училища, така че информация относно възможностите за финансиране от тези фондове да достига до всички потенциални бенефициенти. 27-те. От създаването си до септември 2020 г. областните информационни центрове са организирали над 9400 публични събития, предоставили са отговори на повече от 148 500 въпроса и са извършили над 59 000 публикации в медиите

Бе допълнено изискване кметът да докладва за ситуацията с жирафарника на всеки 3 месеца на комисията по околна среда. И двата доклада бяха приети единодушно.