През 2023 г. Европейската прокуратура е започнала у нас 107 разследвания за предполагаеми измами на стойност 405,7 милиона евро.

Това се казва в огласения днес годишен доклад на базираната в Люксембург институция.

Сега в страната ни се водят 203 активни разследвания, като предполагаемите щети са за общо 884,9 милиона евро.

5 от разследванията са за измами с ДДС с предполагаеми щети за 28,2 милиона евро.

10 активни разследвания са за престъпления с трансгранични измерения.

Повдигнати са 3 обвинения срещу общо 4-ма души. 

16 дела са прекратени, а 14 са прехвърлени на националните власти.

Получени са общо 225 сигнала или жалби за престъпления. От тях 13 са дошли от европейски институции, агенции или органи, 163 от националните власти, 47 от граждани и 2 са служебни.

По проверките на Европейската прокуратура миналата година у нас са били образувани 4 дела, но няма нито едно окончателно съдебно решение и нито един осъден. Делата са в съдебна фаза, а едно, заведено по-рано, е на етап обжалване.

Над половината от активните разследвания – 173, или 50,70 на сто, са за измами, несвързани с разходите за обществени поръчки като например субсидии.

81, или 28,72%, са за измами, свързани с разходи за обществени поръчки.

4 разследвания (1,4%) са за измами срещу финансовите интереси на ЕС.

7 от раследванията (2,48%) са са измами с приходи, несвързани с ДДС, а 9, или 3,19%, са за укриване на ДДС.

17 разследвания (6,02%) са за корупция.

Разследват се 9 случая на присвояване (3,19%).

2 случая (0,71%) са за пране на пари.

Най-много разследвания засягат работата със средствата от европейския бюджет за развитие на регионите и градовете (58). Следват програмите за селско стопанство и развитие на селските райони (49), други програми и съмнителни случаи (44), заетост, социално сближаване, инклузивност и ценности (20), морско дело и рибарсгтво (6), образование и култура (5), програми за мобилност и транспорт, енергия и цифровизация (4).

По две разследвания се водят за измами по програмите за предоставяне на убежище, миграция и интеграция, както и за сигурност и отбрана. По едно са разследванията по програмите за изследвания и иновации, за възстановяване и устойчивост и за индустрия, предприемачество и малки и средни предприятия.