Конституционно или противоконституционно бе действието на Мария Габриел от днес, която върна на президента изпълнен мандат с имена на министри на "Продължаваме промяната-Демократична България", които обаче не искат да присъстват в папката?

Този въпрос ще занимава конституционалистите тези дни, като от ПП-ДБ вече обявиха, че направеното от Габриел и ГЕРБ противоречи на основния закон и призоваха Румен Радев да оттегли бързо издадения си указ, с който на практика още утре така предложеният състав може да бъде подложен на гласуване в Народното събрание. 

Министърът на правосъдието Атанас Славов показа тази вечер пред журналисти написано от него заявление, с което посочва, че не желае да бъде включен в кабинета "Габриел". По-точно - иска да бъде изключен от него. Славов, който е конституционалист, се позова на Решение номер 20 на Конституционния съд от 1992 г. 

Производството по делото е образувано въз основа на искане, направено от 51 народни представители от 36-ото НС, за даване на задължително тълкуване на разпоредбите от Конституцията, които уреждат материята по съставяне на ново правителство. От него става ясно, че трябва да има "наличие на съгласие" за структурата и състава на Министерския съвет.

Ето какво пише в решението:

"Предвиденото в посочените конституционни разпоредби задължение на този, комуто е възложен проучвателният мандат, да предложи състав на Министерския съвет освен буквално трябва да се разбира и в смисъл, че към този момент се разчита на парламентарна подкрепа за определено правителство, включително и по състав.

Така трябва да се разбира съгласието за образуване на правителство, за което става дума в ал. 5 на чл. 99.

Когато процедурата по образуването на правителство е във фазата на реализиране на възложен проучвателен мандат, успешно приключване на проучвателния мандат по смисъла на чл. 99, ал. 4 означава, че кандидатът за министър-председател е предложил пред президента структура и състав на Министерския съвет. Ако това условие е изпълнено и кандидатът отговаря на останалите конституционни изисквания за избираемост, президентът издава указ, с който предлага на Народното събрание избирането му за министър-председател. На този етап фактът на предлагане на структура и състав на правителството означава наличието на "съгласие" за неговото образуване."

КС обаче посочва, че президентът няма контрол над предложените структура и състав и връщането на пълна папка се счита за успешно приключил мандат. Тоест, излиза, че Радев е изпълнил формално задължението си да прати указа. А "съгласието" трябва да е в парламента.

"В този смисъл представените пред президента структура и състав на Министерския съвет не подлежат на контрол от него. Следователно самото представяне е достатъчно, за да се констатира, че мандатът е приключил успешно, и е основание да се предложи на Народното събрание да избере този кандидат".

Но все пак:

"Не е изключено обаче във времето от отправянето на предложението до Народното събрание до провеждането на избора да се наложат промени в представения на президента състав на правителството. Независимо дали са предизвикани от практически или политически съображения, допустимо е такива промени да бъдат направени и те не съставляват нарушение на установения в Конституцията ред за съставяне на правителство."

За задължителен се смята диспозитивът. Който гласи: "Проучвателният мандат е приключил успешно по смисъла на чл. 99, ал. 4 КРБ, когато кандидатът, на когото е наложен, отговарящ на изискванията за избираемост, представи пред президента състав на МС. Това не изключва промени в предложения състав преди гласуването в НС."

Самият указ, който президентът издава, съдържа само името на кандидат-премиера.