Три от четири държави ще бъдат с намалена раждаемост през 2050 г., съобщи Пи Ей Мидия/ДПА, позовавайки се на научно изследване. 

Причината за намаляването на населението ще бъде спад на коефициента на плодовитост.

До 2100 г. повече от 97 процента от държавите - 198 от 204, ще имат нива на фертилност под необходимото за оцеляване на популацията.

Изследването е публикувано в сп. "Лансет". Анализът е на Института по здравни измервания и оценка във Вашингтон. Според него в края на века в Субсахарска Африка ще се ражда всяко второ дете на планетата. 

Коефициентът на плодовитост в Западна Европа през 2050 г. ще бъде 1,44, а през 2100 г. - 1,37. Във Великобритания този индикатор през 1950 г. е бил 2,19, през 1980 г. - 1,85, а през 2021 г. - 1,49. За да се задържи настоящото ниво на населението без значителна имиграция, е необходим коефициент, равен на 2,1. През 2050 г. плодовитостта във Великобритания ще бъде 1,38, а през 2100 - 1,30. Според изследването това би представлявало сериозно предизвикателство за икономическия растеж заради отслабването на работната сила и застаряващото население. 

В страните с нисък коефициент на плодовитост мерки като отпуск за гледане на дете, безплатни грижи за деца, повече права на родителите на работното място могат да представляват малък стимул за увеличаване на раждаемостта. Въпреки това обаче нивата ще останат твърде ниски. 

Д-р Наталия В. Бхатачарджи от Училището по медицина към Вашингтонския университет, която е съавтор на изследването, каза, че бъдещите тенденции за нивата на плодовитост и броя на живородени деца ще променят световната икономика и баланса на силите, както и че ще е необходима реорганизация на обществата. 

Според анализа Нигер ще бъде с най-високия коефициент на плодовитост през 2050 г. - пет деца на една жена. Този коефициент обаче може да спадне до 2,7, ако бъдат постигнати целите за всеобщо образование. 

Южна Корея ще има най-ниския подобен индикатор в средата на настоящия век - 0,82 деца на жена. 

Световният коефициент на плодовитост спада през последните 70 години - от близо 5 деца на жена през 1950 г. до 2,2 деца на жена през 2021 г. 

Учените предупреждават, че за запазване на коефициента на плодовитост са необходими политики, подкрепящи хората, които искат да имат деца. Отворените за имигранти граници ще бъдат важни за запазване на икономическия растеж. Субсахарска Африка има жизнен ресурс, който липсва на застаряващите общества - младо население. 

Обезпокоително е това, че в контекста на тенденцията към намаляване на населението и липсата на ясни решения някои държави използват драконови мерки за ограничаване на репродуктивните права, каза д-р Бхатачарджи. Задължително е правата на жените да бъдат защитени и те да бъдат подкрепяни в желанието си де имат деца, както и да продължават кариерното си развитие, допълни тя.