Деца на 10, 11, 12 години раждат деца у нас - като това са само най-фрапантните случаи, малолетните и непълнолетни родилки са десетки. Това сочи анализ, част от изпълнението на Националната програма "Превенция на насилието и злоупотребата с деца" (2023-2026) г., който главната секретарка на Държавна агенция за закрила на детето Камелия Николова представи в Сливен.

Именно в Сливен са и най-многото случаи на непълнолетни и малолетни родилки.

"Отчетена е необходимост да бъдат приложени конкретни мерки, информационни кампании, програми за информиране, изграждане на системи и механизми за работа с родителите, с разширените семейства, с гражданското общество за промяна на нагласите и изграждане на модели на поведение, които да не допускат тази форма на насилие над деца", обясни още Николова.

Именно по предложение на ДАЗД в Семейния кодекс отпадна възможността за сключване на брак на непълнолетни лица с разрешение на съда. Тази промяна в закона обаче доведе до някои трудности при вече заварените случаи.

От ДАЗД са разработили конкретни стъпки и добри практики за работа в общността по превенция на детските и ранни бракове. Сред тях са програми и интервенции за овластяване на момичетата и момчетата чрез информация и развитие на житейски умения, подкрепа за продължаване на образованието и осигуряване на възможности за професионална реализация, които да доведат до намаляване на случаите на деца в ранно съжителство, на семейни начала и случаите на малолетни и непълнолетни родители.

През декември 2023 г. от ДАЗД съобщиха, че общо 104 непълнолетни момичета са станали майки през 2022 г. в община Сливен. От тях четири са били на 13 години при раждането, 28 родилки - на 14 години, на 15 години - 72 момичета.

В България възрастта за съгласие според Наказателния кодекс - възрастта, на която дадено лице може съзнателно да прави секс и актът не е наказуем, ако едното лице е пълнолетно - е 14 години. Това означава, че от горните случаи със сигурност става дума за поне четири изнасилвания, като не е ясно дали те са преследвани от закона. Тази възраст за съгласие е сред най-ниските в Европейския съюз - в повечето държави тя е 15 или 16 години. По-ниски прагове има по света - основно в Арабския свят и Африка.