Как България ще приеме еврото? Засега въпросът "кога" е под въпрос, но финансовото министерство публикува за обществено обсъждане проекта на Закон за въвеждане на еврото в Република България. В него са описани множество от детайлите за безпроблемна промяна на валутата, той е съгласуван и с Европейската комисия.

"Той урежда начина, по който една банкнота се сменя с друга. Това не е лесно, но необходимо. Законопроектът се чакаше отдавна", обясни днес икономистът Красен Станчев в ефира на бТВ.

Законопроектът регламентира още начините за закръгляване след превалутиране на стоки, услуги, банкови сметки, ценни книжа, заеми, пенсии и пр. В него е предвидено в датата на въвеждане на еврото всички сметки - разплащателни, депозитни, спестовни и други в местни банки, да бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро по официалния валутен курс. Още същия ден ще можем да теглим от тях само евро.

Всякакъв кеш ще можем да обменим безплатно в продължение на 6 месеца в банки и някои клонове на "Български пощи", а в БНБ - безсрочно.

"Анализът на въздействие на закона показва, че разходите по смяна на банкноти и цените ще струва около 1 мрд. 200 хил. лв.", смята Станчев. 

В проекта се изтъкват и ползите на влизането в еврозоната, като например спадането на лихвите. Предвидено е новият лихвен процент по договори за кредит с променлив лихвен процент да не може да е по-висок от размера на лихвения процент по тях преди датата на въвеждане на еврото.

Това може да създаде опасност за вземани на заеми, подчерта икономистът.

"При смяна на правителства, някой може да се отпусне и да започне да взима кредити. Схемите за подкрепа могат да стимулират онези, които искат да се наредят първи на опашки за субсидии. Това не е добре за икономиката", отбеляза той.

Ще има и преходен период, в който навсякъде трябва да се приемат и левове, и евро, и всички магазини да имат цени и в двете валути, изглеждащи по един и същи начин - но това ще бъде за срок от 1 до 12 месеца. Търговците ще са длъжни да връщат в евро.

Всичко това ще стане на дата, приета единодушно от Съвета на Европейския съюз и България.

"Съставът на Централната банка трябва да остане и да си върши работата. Министърът на финансите трябва да си върши работата. България е включена в Международния сив списък за прането на пари. България трябва да излезе от там, за да може да влезе в еврозоната. Друго, уникално изискване за България е върховенството на закона", отбеляза още Станчев.